Kesla

25SH-II

KESLA 25SH - när mycket kvistningskraf behövs

KESLA 25SH-II-stegaggregat tillämpar sig bäst i hantering av svårkvistade stammar, som kräver mycket kvistningskraft – när kraften i vanliga aggregat räcker inte till. Stegmatning skadar inte stammens bark, så skonsam hantering av värdefulla träd sker väl. 25SH-II passar bra för avverkning av stående skog och bearbetning av hela stammar vid virkes hög. Optimal stamdiameter är 40 cm.

Unika knivar, som både håller stam och kvistar det, ger extra kraft för hantering av grova stammar och förbättrar kvistningsresultat. Kvistningen av krokiga träd underlättas av den unika Kesla proStroke -delstegsfunktionen. KESLA 25SH-II passar på 10- 15 tons skördare och grävmaskiner.