Kesla

25RH-II

Kesla 25RH-II och 25RHS-II - verkliga universalaggregat

KESLA 25RH-II är verkliga universalaggregat för både gallring och slutavverkning, när medeldiametern på trädbeståndet ligger under 40 cm. Aggregatens maximala öppning är 58 cm. Den utmärkta jämvikten samt valsarnas och knivarnas geometri gör trädplockningen lätt och snabb både vid stående och fällda träd. Aggregaten lämpar sig också väl för processor för virke i hopar.

 

Som tilläggsdon fi nns bl.a. proCON-, hydCON- och EUCApro-utrustningar samt färgmärkning, automatisk kedjesträckare och stubbehandling. För effektiv bioenergi ved hantering kan 25RH-II -aggregaten utrustas med marknadens mest avancerade KESLA proAX kapningssystem och med fl erträdshantering.

 

KESLA 25RH-II passar bäst för 12-20 tons basmaskiner.