Kesla

20SH-II

KESLA 20SH - för svårkvistade träd i stående skog

KESLA 20SH-II-stegaggregat lämpar sig särskilt väl för en effektiv hantering av svårkvistade träd i stående skog eller i högar. Med det här aggregatet är det enkelt att hantera värdefulla träd också utan att skada trädens yta. KESLA proStroke- delstegsfunktionen tillåter att även krokiga stammar kan kvistas effektivt. Trädens optimala diameter är 25 cm. 20SH-II passar på 7-13 tons skördare och grävmaskiner.