Kesla

Skördaraggregaten med rullmatning

KESLA aggregaten har utvecklats för att klara de mest extrema förhållanden. Marknadens bästa material och komponenter samt den höga kvaliteten och den enastående designen garanterar aggregatets driftsäkerhet och resulterar i enkelt underhåll.

KESLA aggregatens standardutrustning är noggrant avvägd. Exempelvis hanteringen av den proportionella matningen, som finns redan i grundmodellerna, ger effektivitet och flyt i upparbetningen och kapfönstret hittas snabbare än någonsin tidigare. Med proCON och hydCON- utrustningarna samt med den omfattande tilläggsutrustningen kan man ytterligare förbättra skördarnas effektivitet och lämplighet för kundens behov och rådande förhållanden. Utrustningssortimentet består bl.a. av ett heltäckande urval av rotatorer samt matarvalsar för olika förhållanden.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita