Kesla

Kesla är din ansvariga partner inom skogsbruksteknik och materialhantering. Vår innovativa och professionella maskinutrustning av hög kvalitet – tillverkad i Finland med årtionden av erfarenhet och kundkännedom – hjälper dig att lyckas, i och utanför skogen. 

YOUR RESPONSIBLE PARTNER