Kesla

Kranar för skogsmaskiner

En skogskran för proffs

Kesla Oyj är en stark utvecklare av skogsteknologi som producerar högklassiga finländska skogsmaskiner med över 50 års erfarenhet. Produktfamiljen KESLA omfattar alla arbetsskeden inom virkesbärgning och –hantering. KESLA-produkter används förutom i virkesbärgningen och skogsindustrin bl.a. inom energiproduktion, i återvinningsindustrin samt i hamnar och på fartyg. KESLA-produkter exporteras till över 35 länder runt om i världen.

I de för professionellt bruk planerade KESLA-kranarna kombineras senaste kranteknologi med komponenter och material av högsta kvalitet. Alla KESLA-kranar har planerats för att utstå hård användning i olika användningssituationer och för att även användas under extrema verksamhetsomständigheter. Varje kran genomgår under produktionsskedet ett krävande internationellt kvalitetssäkringsprogram och ett praktiskt funktions- och säkerhetstest.

KESLA-kran är ett mångsidigt och ekonomiskt verktyg för alla arbetsmoment inom drivning och hantering av virke. Flera ledande skogsmaskintillverkare litar på KESLA-kranar, bland vilka man hittar en lämplig modell för de mest allmänna basmaskinerna och enskilda kundsbehov. De är väl avvägda och utgående från kundens behov, de planerade detaljerna höjer effekten och pålitligheten till särklass. Hållbarheten och den långa livslängden, som planeringen baserar sig på, garanterar att kranen kan arbeta utan avbrott och att den har ett utmärkt andrahandsvärde.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita