Kesla

KESLA proTECT skyddande yta

Utmärkt skydd mot korrosion

  • Lackade föremål tvättas först och sandblästras sedan, vilket ger god fästyta för det nanokeramiska skiktet. Färgen går in djupt in i den porösa ytan, vilket ger perfekt fäste.
  • Zinkberikad pulvergrundfärg ger högt katodiskt skydd och säkerställer att toppulverlacken fäster.
  • Slutresultat: mycket stark och slitbeständig yta

Briljant utseende

  • Färgstark och högglänsande yta genom en och samma lackningsprocess - ingen ytterligare klarlackbehandling behövs.

Miljövänligt lackningssystem

  • Inga VOC (lättflyktiga organiska föreningar)
  • Pulverfärgmaterial kan återvinnas inuti lackningssystemet - inget slöseri med material.  

 

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita