Kesla

Kortvirkeskranar

Kortvirkeskranarna har planerats speciellt för de hårda kraven på effektivitet som ställs inom kortvirkeshanteringen, kompromisslöst. Sortimentet omfattar kranar från 9 tonmeter till 14 tonmeter. 

Många genomtänkta detaljer säkerställer KESLA-kranarnas effektivitet och hållbarhet. Till exempel bommens unika V-botten ökar konstruktionens styvhet och säkerställer skjutbommens exakta och glappfria funktion. De omfattande hydrauliklinjerna gör att kranen kan röra sig snabbt och sparar energi.

De nya KESLA-kranarna i 21-serien har allt mer avancerade egenskaper: helt interna, välskyddade hydraulrör och -slangar på både vrid- och lyftbommen, risken för slangbrott har minimerats och lyftkranen är lätt att hålla ren. Slangbyte på förlängningsbommen är vid behov enkelt att utföra. Vridbommens nya vidvinkelled garanterar bästa möjliga lyftkraft i bommens alla positioner, någon död vinkel uppstår inte i någon position. Rören och slangarna löper välskyddade också längs den förnyade leden. Tack vare höghållfasthetsstålet är de nya lyftkranarna avsevärt lättare än de gamla men ändå lika hållfasta.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita