Kesla

proG46

proG46

KESLA proG46-gripen är sannolikt den allra mest populära gripen för KESLA-bilkranar. Den är utmärkt lämpad för lastning av trädstammar.