Kesla

Hallinnointi

Hallinnointi

Kesla Oyj:n (myöhemmin ”Kesla” tai ”Konserni”, jolla viitataan sekä Kesla Oyj:öön että Kesla-konserniin) hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, yhtiöjärjestykseen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance) 2020:een. Ulkomaantytäryhtiön toiminta perustuu lisäksi paikalliseen lainsäädäntöön. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 >>>

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 >>>

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 >>>

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 >>>

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 >>>

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 >>>