Kesla

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, valittava:
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja,

käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Kesla ilmoittaa viimeisen ajankohdan yhtiökokouksen asialistan täydentämiseksi kotisivuillaan Sijoittajakalenteri | Kesla. Yhtiökokouksen asialistan täydennysehdotukset voi lähettää sähköpostitse kesla[at]kesla.com, postitse Kesla Oyj, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu. Viitteeksti "”Lisäys yhtiökokouksen asialistaan"”.

Yhtiökokous 2024

Nimitystoimikunnan ehdotukset Keslan vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle >>>
Hallituksen jäsenehdokkaiden esittely 2024 >>> 
Kutsu yhtiökokoukseen 2024 >>>
Yhtiökokouspöytäkirja 2024 >>>

Taustamateriaalit:
Tilinpäätös >>>
Tilintarkastuskertomus >>>
Vuosikertomus (ESEF) >>>