Kesla

proG26

proG26

KESLA proG26-gripen rekommenderas för större lastare. Den har utformats för professionell hantering av virke. Konstruktionen är märkbart mer robust än de mindre modellerna i produktfamiljen.

 

KESLA proG26 kan utrustas med materialgripar:
Vikt 52 kg
Bredd 700 mm

KESLA proG26 kan utrustas med grusskopan:
Vikt 83 kg
Volym 230 l
Max. bredd 900 mm
Min. bredd 450 mm

 

KESLA proG26-gripen kan utrustas med balgripar:
Vikt 19 kg