Kesla

proG28

proG28

KESLA proG28-griparen passar till större traktorkranar eller små och medelstora skogsmaskinskranar