Kesla

Kesla – från 60-talet till i dag

Rötter

”Kynnet i Norra Karelen är något alldeles speciellt. Människorna är jordnära men har också allt mer modern kompetens och fördomsfri öppenhet och framför allt äkthet”

Pasi Koivumaa

I begynnelsen fanns - Kivi och Antti

1960

När den småskaliga odlaren Antti Kärkkäinen i Rantasalmi köpte sin första Fordson Major 1954 började han fundera på hur han skulle kunna övervinna gisslet på åkrarna i östra Finland: stenar. Antti var en uppfinningsrik man och utvecklade själv en egen stenröjningsmaskin, Kivi-Antti, som presenterades för den stora publiken under jordbruksutställningen i Mäntyharju 1956. Försäljningen gick bra och husbonden skötte själv marknadsföringen av framgångsprodukten och grundade 1960 ett företag med namnet Rantasalmen raivausväline i rian på sin egen gård. Företaget släppte ut nya uppfinningar på marknaden, bland annat PATU-harven som presenterades första gången i Vääksy 1968. Tack vare de nya produkterna växte företagets verksamhet.

Växer ur lokalerna

1970

Företagets tillväxt var utmanande för logistiken eftersom fabriken låg långt från järnvägen och vägen inte heller var något vidare. Därför började man söka efter större lokaler från ett logistiskt sett bättre ställe redan 1969. Mitt i det arbetet fick Antti Kärkkäinen sin femte blodpropp och avled. När sonen Seppo fortsatte företagsverksamheten förhöll sig Kesälax kommun positiv till det expanderande företaget och byggde 1 800 kvadratmeter produktionslokaler åt företaget, dit man flyttade 1974. 1974 sysselsatte företaget redan ett tjugotal medarbetare. Under årtiondet ökade produktionen och antalet anställda: två järnvägsvagnar med gods lämnade fabriken, varumärket var PATU. Efter flytten ändrades namnet Rantasalmen raivausväline till Kesla för att anpassa sig till sin nya hemort. Företaget var en pionjär inom skogsutrustning för traktorer. En faktor som ökade tillväxten var det samarbete som inleddes med Hankkija.

Skogen föder många

1980

Keslas styrelse fattade 1979 ett viktigt beslut att flytta fokus från åker till skog, från jordbruksmaskiner till skogsavverkning. Verksamheten fick en kraftig skjuts i början av 1980-talet och omsättningen i slutet av decenniet var nära 80 miljoner mark. Skogsmaskinerna gjorde Kesla till ett riktigt exportföretag. Under 80-talet utvidgades lokalerna i Kesälax nästan årligen i takt med tillväxten. Kesla utökade till en ny ort 1984 genom att köpa verkstadsföretaget Kartekki Ky i Ilomants och fusionera det med moderbolaget. År 1988 utvidgades Keslas verksamhet också till Joensuu när Kesla köpte Karjalan Rautarakennes verkstad och aktiemajoriteten i Foresteri Oy av S. A. Tervo. Decenniet präglades av kraftig tillväxt på marknaden för skogsutrustning för traktorer. Som en följd av företagsköpen började Kesla också tillverka större kranar. Företaget listades på börsen 1988.

Exportandelen ökar

1990

Vid övergången till 1990-talet gick Kesla in på ett nytt område och inledde tillverkningen en ny produkt – personlyftar. I början av 90-talet slog lågkonjunkturen hårt även mot Kesla och verksamheten fick saneras. Företagets kärna klarades sig dock intakt och när lågkonjunkturen släppt 1993–1994 inledde Kesla en ny tillväxtperiod där exportverksamheten var ännu viktigare än tidigare. Exporten överskred den inhemska försäljningen för första gången 1992 och har därefter ökat stadigt och utgör idag mer än 70 procent.

Mångkunnighet i skogsteknik

2000

I början av december 2005 blev Kesla Oyj en koncern då bolaget bolagiserade verksamheten i fabriken i Ilomants till ett självständigt bolag, Kesla Components Oy, helägt av Kesla Oyj. Kesla grundade också sitt första dotterbolag – OOO Kesla i Ryssland. Dotterbolaget fick dock avvecklas i samband med finanskrisen 2008. På maskinutställningen FinnMETKO 2006 i Jämsänkoski presenterade Kesla sin förnyade företags- och produktimage. De starka varumärkena PATU och FORESTERI med tillhörande färgsättning förenades till varumärket KESLA med en svart-grå produktfärgskala. Harmoniseringen av företag, varumärken och färgsättning gav Kesla en marknadsföringsmässig enhetlighet och bättre synlighet. Kesla blev en ”mångkunnig i skogsteknik”. De fordonsmonterade kranarna i 2000-serien, skogskranarna i 200- och 300-serien samt en ny generation av skördaraggregatgripar släpptes ut på marknaden. Personlyftverksamheten avvecklades 2006.

Växtvärkens decennium

2010

I februari 2012 registrerade Kesla dotterbolaget Kesla GmbH i det tyska handelsregistret. Dotterföretaget svarar för försäljning av bolagets produkter och säljstöd till återförsäljare och kunder på den tyska marknaden. Kesla fortsatte det täta samarbetet med skogsmaskin- och grävmaskintillverkare. Redan i början av decenniet släppte företaget åter en ny generation av produkter på marknaden: 21-seriens kranar, andra generationens skördaraggregatsgripar, proG-gripskopor och uppdaterade skogsvagnar för traktor. För att minska konjunkturcyklerna utvecklades också City-kranar med stabilitetskontrollsystem lämpliga för stadsbruk från de stora fordonsmonterade kranarna. Tillväxten var kraftig speciellt på marknaderna i Asien. Kesla avslutar samarbetet med Hankkija som varat i tre decennier och inleder samarbete med AGCO International. I slutet av årtiondet delas företaget in i tre affärsenheter: traktorutrustning, skördarmaskiner samt fordonsmonterade och industriella kranar.

#yourlifetimematch

2020

För att ta klivet från en omsättning kring 40 miljoner euro till nästa nivå krävs en inspirerande vision, tydligare och mer systematiskt ledningssystem, djup förståelse av kundbehovet och produktinnovationer som skapar mervärde för kunden. Uppvaknandet till att verksamheten måste uppdateras till nästa nivå skedde inte utan problem, men som ett resultat av det har företagets värderingar och strategi hittat sina former vilket gör det lättare att ta sig an nya utmaningar. Under sextio år har Kesla växt till en internationell, framgångsrik och respekterad samarbetspartner inom sin bransch, med tre fabriker i Finland, försäljningsbolag ute i världen och export till drygt 40 länder. Exporten utgör 61 procent av företagets omsättning. Vi har cirka 250 stolta medarbetare.