Kesla

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Ilkka Miettinen: Keslan liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta säilyivät positiivisena, tilauskanta laski

Ensimmäisellä neljänneksellä toimintaamme vaikutti edelleen talouden epävarmuuden ja asiakkaiden rahoituskustannusten aiheuttama tilauksien määrän lasku. Vuosineljänneksen liikevaihto laski 34,4 % ja oli 10,7 milj. euroa. Lisäksi satamalakkojen vuoksi siirtyi maaliskuulta lähes 1,8 milj. euroa myöhempien kuukausien toimituksiin. Saadut tilaukset olivat vertailukautta 37,1 % alemmalla tasolla ollen 9,2 milj. euroa.

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle alkuvuonna 2024 on ollut sopeutuminen alentuneeseen kysyntään sekä hinnan korotusten vaikutus kannattavuuteen. Liiketuloksemme oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa voitollinen ja olisi ollut merkittävästi parempi ilman logistiikkaan vaikuttaneita häiriötekijöitä. Toinen merkittävä seikka oli käyttöpääoman hallinta, joka paransi liiketoiminnan rahavirtaa, joka oli 1,7 milj. euroa ollen vertailukauden tasolla. Osakekohtaista tulosta rasitti rahoituskustannusten kasvu, vaikka nettovelkaisuus laski vertailukaudesta 3,2 milj. euroa ollen 11,6 (14,8) milj. euroa eli 91,6 % (116,5 %).

Fokusalueenamme vuonna 2024 on uuden strategian toteuttaminen. Strategiamme teemoina ovat rohkea uudistuminen, kannattava kasvu sekä yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa menestyminen.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi edelleen tilausvirtojen alhaisessa tasossa. Saatujen tilausten arvo laski 5,4 milj. euroa vertailukaudesta ollen 9,2 milj. euroa (14,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 14,6 milj. euroa (33,8), mikä on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon tasolla. Kysynnän lasku on näkynyt kaikissa tuoteryhmissä. Viennin osuus kauden lopussa oli 50,3 % (62,4). Viennin osuus laski satamalakon aiheuttaman vientilogistiikan vaikeutumisen vuoksi.

Olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa edelleen kehittäneet liiketoimintaamme mm. jakamalla tarkempaa tietoa tarpeestamme läpimenoaikoja parantaaksemme. Jatkamme tätä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin paremmin.

Ilkka Miettinen
vt. toimitusjohtaja