Kesla

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka

Keslan osingonjakopolitiikka ottaa huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat investointi- ja rahoitustarpeet. Yhtiö pyrkii jakamaan, rahoitusaseman niin salliessa, noin 40 % vuosittaisesta tuloksestaan.

Osinko €/osake 2018-2022

2018
0,15 €
2019
0,15 €
2020
0,10 €
2021
0,20 €
2022
0,00 €