Kesla

Tilintarkastajat

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisina tehtävinä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja, että yhtiön sisäinen valvonta toimii ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy valinnan jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikausi 2022

8.3.2022 tilikauden 2022 tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tilintarkastusyhteisö PwC Finland Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen. 

Tilintarkastuspalkkiot vuonna 2022 olivat yhteensä 114 tuhatta euroa, josta 36 tuhatta euroa maksettiin Ernst & Young Oy:lle ja 78 tuhatta euroa PricewaterhouseCoopers Oy:lle. Tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita toimeksiantoina tilintarkastusyhteisöille ei ollut.

Tilikausi 2023 

12.4.2023 tilikauden 2023 tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tilintarkastusyhteisö PwC Finland Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.