Kesla

Tilintarkastajat

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisina tehtävinä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja, että yhtiön sisäinen valvonta toimii ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy valinnan jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikausi 2023 

12.4.2023 tilikauden 2023 tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tilintarkastusyhteisö PwC Finland Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Tilintarkastuspalkkiot PricewaterhouseCoopers Oy:lle vuonna 2023 olivat yhteensä 128 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömät palkkiot olivat 9 tuhatta euroa.

Tilikausi 2024

2.4.2024 tilikauden 2024 tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tilintarkastusyhteisö PwC Finland Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Riitta Ulvinen.