Kesla

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Kesla Oyj (jäljempänä ”yhtiö”) noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan ja sen mukaisten toimintatapojen tavoitteena on varmistaa muun ohella, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen kuten pörssitiedottaminen täyttää siihen soveltuvat arvopaperimarkkinaoikeudelliset ja muun sääntelyn asettamat vaatimukset. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan myös yhtiön keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat oikea-aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön hallitus on 15.8.2023 hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikassa on otettu huomioon sovellettavien lakien, muiden määräysten sekä pörssin sääntöjen vaatimukset. Tiedonantopolitiikan valvonnasta vastaa ja mahdollisista poikkeamista lakien ja säännösten puitteissa päättää yhtiön toimitusjohtaja.

Tutustu tiedonantopolitiikkaan >>>>