Kesla

Hallitus ja valiokunnat

Kesla Oyj:n hallitus

Keslan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan. Hallitukseen haetaan monipuolista pätevyyttä ja osaamista, ja hallituksen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, on merkittävä huomioon otettava tekijä. Hallinnointikoodi 2020:n edellyttämällä tavalla on tärkeää, että jäseneksi valittavalla on tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen.

Hallitus vastaa konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo ja ohjaa konsernin toimintaa, päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategiasta. Hallitus vahvistaa budjetin, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen sekä puolivuosikatsauksen. Hallitus päättää rahoitussopimuksista, taloudellisesti merkittävistä investoinneista sekä kiinteän ja sijoitusomaisuuden ostoista tai myynneistä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä vahvistaa johtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset. Hallitus vastaa taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan valvonnasta, seuraa Keslan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta sekä arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastuksen oheispalveluja. Hallitus pitää vuosittain vähintään kymmenen kokousta, joissa päätösasioiden ja jatkuvan seurannan lisäksi katselmoidaan vuosikellon mukaisesti määriteltyjä toiminnallisia osa-alueita mm. myyntiä, markkinointia, tuotantoa ja henkilöstöasioita.

Vesa Tuomi, s. 1961

Keslan hallituksen puheenjohtaja 2021 -
Keslan hallituksen jäsen 2020 -

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Toimitusjohtaja, Vestuom Consulting Oy, 2019 -

Keskeinen työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Vestuom Consulting Oy 2019 -
 • Liiketoiminnan kehitysjohtaja, partner, Ernst & Young Oy, 2003-2019
 • Global sales director, Ernst & Young Global 2002
 • Fujitsu, Director, EMEIA sales and partnerships, 2001-2002
 • Global sales director, ICL e-business 1999-2001
 • Myyntijohtaja, ICL Data Oy 1990 - 1999
 • Myyntipäällikkö, Nokia Data 1988-1990

Keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Kesla Oyj, hallituksen jäsen 2020–, hallituksen puheenjohtaja 2021–

Veli-Matti Kärkkäinen, s. 1967

Keslan hallituksen varapuheenjohtaja 2021 -
Keslan hallituksen puheenjohtaja 2014-2021

 • Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Toimitusjohtaja Lipu Oy, 1997 -

Keskeinen työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Lipu Oy, 1997–
 • Toimitusjohtaja, Makael Oy, 2001–
 • Toimitusjohtaja, Ässätekniikka Oy, 2007–2017
 • Tutkija, OTUS sr, 1996–1997
 • Projektisihteeri, Parempi Vaihtoehto Eurooppalainen Suomi ry, 1994
 • Varapuheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto, 1991

Keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Kesla Oyj, hallituksen jäsen 2003–, hallituksen puheenjohtaja 2014–2021, hallituksen varapuheenjohtaja 2021-
 • Ässätekniikka Oy, hallituksen jäsen, 2007–2017
 • MFG Components Oy, hallituksen jäsen, 2010–2013

Sonja London, s. 1975

Keslan hallituksen jäsen 2023 -

 • Oikeustieteiden maisteri
 • EMBA

Keskeinen työkokemus:

 • Lakiasiainjohtaja, TactoTek Oy 2021-
 • Johtaja, Nokia Technologies Oy 2007-2021
 • Juristi, Asianajotoimisto Veikko Palotie Oy 2005-2007
 • Juristi, Lakiasiaintoimisto Nexon Legal Oy 2002-2005

Keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Kesla Oyj, hallituksen jäsen, 2023–
 • Berggren Oy, hallituksen jäsen 2021-
 • FusionLayer Oy, hallituksen jäsen 2014-
 • SolidComp Oy, hallituksen jäsen 2022 -

Jouni Paajanen, s. 1967

Keslan hallituksen jäsen 2003-2007, 2010-2011, 2013 -

 • Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Programme manager in delivery assurance, Fujitsu EMEIA Region, 2016 -

 Keskeinen työkokemus:

 • Head of delivery assurance, Fujitsu Nordic sub-region, 2015-2016
 • Projektijohtaja, Fujitsu Finland Oy, 2008–2015
 • Senior project manager, Fujitsu Services Oy, 2007–2008
 • Liiketoimintayksikön päällikkö (projektit ja asiantuntija palvelut, Itä- ja Keski-Suomi), Fujitsu Services Oy, 2003–2007
 • Projektipäällikkö, ICL Invia Oy, 2000–2003
 • Tuotepäällikkö ja liiketoimintayksikön päällikkö, Tech Data Oy, 1999–2000,
 • Tietotekniikan myyjä, Stockmann Oyj, 1997–1999
 • Puutavaran ostaja ja myyjä, RJP-Wood Oy, 1995–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Kesla Oyj, hallituksen jäsen 2003 – 2007, 2010 – 2011, 2015-
 • Kesla Oyj, sisäinen tarkastaja 2007 – 2010

Ari Virtanen, s. 1958

Keslan hallituksen jäsen 2016-

 • MBA, Insinööri (TMC, HHJ-PJ)
 • Toimitusjohtaja Advion Solutions Oy, 2009 alkaen

Keskeinen työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Advion Solutions Oy, 2009-
 • Toimitusjohtaja, Takoma Oyj, 2012-2014
 • Toimitusjohtaja, Plastilon Oy, 2010-2012
 • Toimitusjohtaja, Högfors, Oy 2007-2009
 • Toimitusjohtaja, AS Finmec (Viro), 2004-2007
 • Huoltosopimusliiketoiminta myyntipäällikkö, Kalmar Oy, 1999-2004
 • Operatiivinen ja myynnin johtaminen, Tamrock Oy (Sandvik Mining & Construction) (Suomi, USA, Meksiko, Etelä-Afrikka), 1986-1999

Keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Kesla Oyj, hallituksen jäsen 2016-
 • BGM Europe Oy, hallituksen puheenjohtaja 2023-
 • Verte Oy, hallituksen puheenjohtaja 2023-
 • Savo-Solar Oyj, hallituksen jäsen 2018-2023
 • Innokas Medical, Hallituksen puheenjohtaja 2017-2018
 • Proxion Oy, hallituksen jäsen 2017-2019
 • MFG Components Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-2017
 • Offshore Technology Center Oy, hallituksen jäsen, 2013-2015
 • AS Teraskompanjon (Viro), hallintoneuvoston jäsen, 2011-2014
 • Plastilon Oy ja Sulmu Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2010-2012
 • AS Finmec (Viro), hallituksen puheenjohtaja, 2004-2007

Petri Saavalainen, s. 1965

Keslan hallituksen jäsen 2022 -

 • Diplomi-insinööri 
 • Managing Partner, CapMan Russia Funds 2007 -
 • Toimitusjohtaja, Guarneri Oy 1999 -

Keskeinen työkokemus:

 • Senior Partner, CapMan Oyj, 2001-2020
 • Development Director, CapMan Oyj 2006-2008
 • Partner, CapMan Oyj 1999-2001
 • Investment Manager, CapMan Oyj 1995-1999
 • Business controller, Sitra 1993-1995

Keskeisimmät luottamustehtävät:

 • Papa Johns Russia, hallituksen puheenjohtaja 2009-2018, jäsen 2019-
 • netPrint.ru, hallituksen puheenjohtaja 2011-
 • Maykor Services, hallituksen jäsen 2013-
 • Boom Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2011-
 • Tieturi Oy, hallituksen puheenjohtaja 2002-2004
 • CapMan Capital Management Oy, hallituksen jäsen 2001-2009
 • BaltCap Management Oy, Hallituksen jäsen 2001-2006

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmien, yhtiön noudattamien palkitsemisen periaatteiden kehittämiseen sekä henkilöstön kehittämiseen.. Henkilöstövaliokunta valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin

Puheenjohtaja Ari Virtanen
Jäsen Jouni Paajanen ja Vesa Tuomi

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta vastaa tilintarkastusta koskevien tehtävien lisäksi merkittävien taloudellisten riskien arvioinnista, yhtiön taloudellisen tilanteen seurannasta, taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta sekä sisäisen valvonnan painopistealueiden valmistelusta. Sisäisen valvonnan painopistealueiksi on valittu kolme strategiaan liittyvää teemaa, sijoitusten ja investointien tuotto, asiakaskannattavuuden seuranta sekä turvallisuus.

Puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen
Jäsenet Sonja London ja Petri Saavalainen