Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja strategia vuosille 2024–2028

27.09.2023 Pörssitiedotteet

Kesla Oyj     PÖRSSITIEDOTE 27.9.2023 klo 9.00

 

Kesla Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja strategia vuosille 2024–2028

Kesla Oyj:n hallitus on hyväksynyt Keslan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian vuosille 2024–2028.

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Kasvu
Liikevaihdon kaksinkertaistaminen strategiakauden aikana.

Kannattavuus
Käyttökate yli 10 prosenttia.

Rahoitusasema
Taserakenne: omavaraisuusaste yli 40 % ja nettovelkaantumisaste alle 50 %.
 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli eikä niitä voi pitää minkään vuoden markkinaohjeistuksena.

 

Keslan osingonjakopolitiikka

Ei muutosta aiempaan: Keslan osingonjakopolitiikka ottaa huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat investointi- ja rahoitustarpeet. Yhtiö pyrkii jakamaan, rahoitusaseman niin salliessa, noin 40 % vuosittaisesta tuloksestaan.
 

Keslan strategia 2024–2028

Kesla on vastuullinen kumppani, jonka missiona on kehittää uusia työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen.

Yhtiön visio kiteytyy uudessa sloganissa ”Your Responsible Partner”. ”Your” kertoo, että työskentelemme asiakasta varten. ”Responsible” korostaa vastuun kantamista olipa kyse sitten työntekijöistä, asiakkaista, toimittajista, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. ”Partner” sanalla haluamme korostaa tavoitettamme vahvoista ja pitkäaikaisista kumppanuuksista.

Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen. Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puunkorjuulaitteet.

 

Uudistumme rohkeasti
Kehitämme uusia työkoneita ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat menestyä kestävästi. Kasvatamme osaamistamme ja etsimme myös strategisia yhteistyökumppaneita. Lisäämme digitaalista kyvykkyyttämme ja hyödynnämme suunnitelmallisesti digitalisaatiota asiakasrajapinnassa ja organisaation sisäisissä prosesseissa sekä tuotteissa.

Kasvamme kannattavasti
Parannamme tuotantomme toimitusvarmuutta sekä investoinnein että strategisin yhteistyökumppanuuksin. Ylläpidämme ja kehitämme kannattavaa valituille asiakassegmenteille suunnattua tuoteportfoliota. Olemme vahvasti läsnä valituilla fokusmarkkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Olemme myös valmiita aktiiviseen rooliin toimialamme konsolidaatiossa.

Menestymme yhdessä
Toimintamme perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Teemme työtä yhdessä ja vastuullisesti asiakkaidemme menestyksen eteen. Kasvatamme organisaatiomme ja yhteistyöverkostomme osaamista mahdollistaen asiakkaidemme, meidän ja kumppaneidemme menestyksen.
 

Strategian kulmakivet ovat:

  • Kilpailukykyinen, asiakkaiden kehittyviä tarpeita palveleva tuote- ja palveluvalikoima.
  • Vahva myynti ja markkinointi paikallisten kumppaneiden kanssa.
  • Toimitusvarma, laadukas ja tehokas tuotanto yhdessä kumppanien kanssa.
  • Digitaalisuus ja vastuullisuus kasvun tukena.
  • Osaava ja yhdessä menestyvät Kesla-tiimi.

 

Toimitusjohtaja Marko Pekkola kommentoi:

”Osaava ja kehittyvä Kesla-tiimimme yhdessä kumppaniverkostomme kanssa tarjoaa asiakkaillemme laadukkaita ja kestäviä tuotteita ja palveluita, jotka tehostavat asiakkaidemme liiketoimintaa ja auttavat heitä menestymään. Asiakkaidemme menestyessä myös me menestymme.

Uskomme markkinoiden kasvavan strategiakaudella kaikkien liiketoiminta-alueidemme tuotteiden osalta. Kestävät ja kehittyvät tuotteet sekä vastuullinen tuotanto mahdollistavat asiakkaillemme kestävässä kehityksessä menestymisen.

Tavoittelemme strategiakaudella 2024–2028 voimakasta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Kannattavalla liiketoiminnalla vakautamme yhtiön taloudellisen kehityksen sekä luomme lisäarvoa sidosryhmillemme ja kasvatamme omistaja-arvoa.

Olemme tehneet päätöksen keskittyä ammattikäyttöön tarkoitettujen työkoneiden markkinoihin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, joissa näemme eniten tilaa kannattavalle kasvulle. Odotamme liikevaihdon kasvavan voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissamme teollisuus- ja City-nostureiden, uusien traktorivarustetuotteiden ja harvesterikourien ajaessa kasvua, ja käyttökatteemme paranevan volyymin kasvun myötä.

Tehostamme strategiakaudella omaa toimintaamme ja kehitämme toimitusvarmuuttamme investoinnein sekä strategisin yhteistyökumppanuuksin. Olemme myös valmiita luopumaan ydinliiketoimintaamme kuulumattomista toiminnoista sekä ottamaan aktiivisen roolin toimialan konsolidaatiossa yhtiömme tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi​. 

 

 

Kesla Oyj

Hallitus

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, 050 458 2935

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

 

 

Kesla – Your Responsible Partner

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.