Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−30.9.2023

26.10.2023 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE 25.10.2023 klo 9.00

 

 

KESLA OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.−30.9.2023

Keslan tulos parani vertailukaudesta ja ohjeistus pysyy ennallaan

 

 

Katsauksen raportointikaudet ovat Q3 eli 1.7.-30.9.2023 (vertailukausi 1.7.-30.9.2022) ja 1.1.-30.9.2023 (vertailukausi 1.1.-30.9.2022). Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, ellei muuta mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

 

Heinä−syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 16,0 % vertailukaudesta ja oli 11,0 milj. euroa (9,4).
 • Liiketulos parani 250 tuhatta euroa ja oli -119 tuhatta euroa (-369).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -998 tuhatta euroa (1 078).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,10) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 7,4 milj. euroa (13,6).
 • Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 22,4 milj. euroa (42,7).
 • Kolmannella vuosineljänneksellä Kesla julkaisi päivitetyn strategian kaudelle 2024-2028.
 • Keslan toimitusjohtaja Marko Pekkola irtisanoutui 29.9.2023. Hän jatkaa tehtävässään vuoden loppuun.

 

Tammi−syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 36,2 % ja oli 42,1 milj. euroa (30,9).
 • Liiketulos oli 1 478 tuhatta euroa (-1 177). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen ja oli 2 547 tuhatta euroa (-5 066).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,26 euroa (-0,32) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 34,0 milj. euroa (45,4).* Sisältää 1,0 milj. euroa Venäjän kauppaa.
  **Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeilleMuutettu ohjeistus vuodelle 2023Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.

  

KESLA OYJ                                PÖRSSITIEDOTE 26.4.2023 klo 9.00KESLA OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.−31.3.2023Keslan tulos kääntyi voitolliseksi ja liiketoiminnan rahavirta positiiviseksiSulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen edellisvuonna, ellei muuta mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomia.Tammi−maaliskuu 2023 lyhyestiLiikevaihto kasvoi 72,5 % ja oli 16,4 milj. euroa (9,5).Liiketulos kasvoi 1,2 milj. euroa ja oli 602 tuhatta euroa (-596). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.Liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi ja oli 1 722 tuhatta euroa (-3 398).Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,13 euroa (-0,16) sekä A- että B-osakkeille.Saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 14,5 milj. euroa (14,9).Tilauskanta pysyi vertailukauden tasolla ja oli 33,8 milj. euroa (33,9).Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kesla sai päätöksen muutosneuvottelut Ilomantsin toimipisteeseen liittyen. Yhtiö neuvotteli myös uudelleen 2 milj. euron erääntymässä olleen bullet-lainan ja 3,0 milj. euron konsernitililimiitin.
Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin mainita

7-9/2023

7-9/2022

Muutos, %

1-9/2023

1-9/2022

Muutos, %

1−12/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadut tilaukset

7 428

13 613

-45,4 %

34 009

45 449

-25,2 %

55 270

Tilauskanta

22 439

42 685

-47,4 %

22 439

42 685

-47,4 %

37 038

Liikevaihto

10 965

9 449

16,0 %

42 106

*30 924

36,2 %

*45 863

Liiketulos

-119

-369

n/a

1 478

-1 177

n/a

-1 319

Liiketulos, %

-1,1 %

-3,9 %

n/a

3,5 %

-3,8 %

n/a

-2,9 %

Kauden laaja tulos

-345

-330

n/a

885

-1 073

n/a

-1 181

Tulos / osake, euroa **

-0,10

-0,10

n/a

0,26

-0,32

n/a

-0,35

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-1,7 %

-5,0 %

n/a

6,9 %

-5,9 %

n/a

-4,9 %

Oman pääoman tuotto, %

-10,4 %

-10,5 %

n/a

9,3 %

-10,8 %

n/a

-8,9 %

Liiketoiminnan rahavirta

-998

1 078

n/a

2 547

-5 066

n/a

-5 377

Bruttoinvestoinnit

11

2 628

-99,6 %

212

3 592

-94,1 %

3 811

Korollinen nettovelka

14 277

15 975

-10,6 %

14 277

15 975

-10,6 %

16 478

Nettovelkaantumisaste, %

108,4 %

128,9 %

n/a

108,4 %

128,9 %

n/a

134,1 %

Omavaraisuusaste, %

35,8 %

32,9 %

n/a

35,8 %

32,9 %

n/a

32,1 %

Taseen loppusumma

37 366

39 345

-5,0 %

37 366

39 345

-5,0 %

39 952

Henkilöstö keskimäärin

265

246

7,7 %

261

247

5,7 %

246


* Sisältää 1,0 milj. euroa Venäjän kauppaa (tätä rasteria en taulukosta löytänyt!).
**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

* Vuoden 2022 liikevaihto sisälsi 1,0 milj. euroa Venäjän kauppaa, mikä ajoittui tammi-helmikuulle ennen pakotteiden alkua.

**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

 

 

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

 

Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

 

 

Toimitusjohtaja Marko Pekkola

 

”Kolmannella neljänneksellä toimintaamme vaikuttivat normaali kesälomakausi sekä kauden loppua kohti talouden epävarmuuden aiheuttama tilauksien määrän lasku. Onnistuimme  

kasvattamaan vuosineljänneksen liikevaihtoa 11,0 milj. euroon, mikä on 16,0 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,4). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.

 

Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on ollut ja on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta, mutta liiketoiminnan rahavirta heikkeni käyttöpääomaerien kasvun vuoksi. Liiketoiminnan tulos parani vertailukaudesta jääden kuitenkin negatiiviseksi -119 tuhatta euroa (-369). Liiketoiminnan rahavirta oli -998 tuhatta euroa (1 078). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kausiluonteisuus tuotantoseisokin jälkeen. Vertailukaudella liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen, koska komponenttisaatavuuden parannuttua käyttöpääomaeriä pystyttiin kotiuttamaan tehokkaasti keskeneräisestä tuotannosta.

 

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo alkuvuonna hyvää työtä. Nettovelan määrä nousi Q3:n aikana 1,1 milj. eurolla, mutta kokonaisuutena nettovelan määrä on vähentynyt vuoden alusta 2,2 milj. eurolla. Olemme saaneet parannettua liiketulosta vertailukauteen nähden ja nettovelkaantuneisuus on laskenut alkuvuoden aikana 134,1 %:sta 108,4 %:iin (128,9).

 

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi tilausvirtojen heikentymisenä vertailukauteen nähden. Saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta ollen 7,4 milj. euroa (13,6). Tilauskanta oli vertailukauden lopussa 22,4 milj. euroa (42,7), mikä on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Kysynnän lasku on näkynyt kaikissa tuoteryhmissä. Viennin osuus kauden lopussa oli 62,2 % (63,7).

 

Myös kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa edelleen kehittäneet liiketoimintaamme, ja suunta on normaali kausivaihtelu huomioiden oikea. Jatkamme tätä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin paremmin.

 

Julkaisimme taloudelliset tavoitteet ja strategian vuosille 2024-2028. Työ tavoitteiden toteuttamiseksi on alkanut.”

 

Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutus näkyi KESLA-tuotteiden kysynnän laskuna kaikissa tuoteryhmissä. Yleiseen markkinatilanteeseen vaikuttavat erityisesti kohonnut inflaatio ja korkotaso sekä yleinen taantumanpelko.

 

Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.

 

 

Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihto

 

Saadut tilaukset Q3 olivat 7,4 milj. euroa (13,6) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä oli 22,4 milj. euroa (42,7), mikä vastaa yli neljän kuukauden liikevaihtoa ja on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Saatujen tilauksien ja tilauskannan muutokset heijastavat talouden epävarmuutta.

 

Liikevaihto Q3 oli 11,0 milj. euroa (9,4), missä kasvua vertailukauteen oli 16 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat parantunut komponenttisaatavuus ja toimitusvarmuus sekä hinnankorotukset. Keslan Q3 liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttivat tyypillisesti kyseiselle neljännekselle asettuvat lomakaudet.

 

Saadut tilaukset Q1-Q3/2023 olivat 34,0 milj. euroa (45,4). Liikevaihto oli 42,1 milj. euroa (30,9), missä kasvua vertailukauteen 36 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat parantunut komponenttisaatavuus ja toimitusvarmuus sekä hinnankorotukset.

 

Viennin osuus vertailukauden lopussa oli 62,2 % (63,7).

 

 

Kannattavuus

 

Keslan liiketulos Q3:lla jäi -119 tuhanteen euroon (-369), missä parannusta vertailukauteen oli 250 tuhatta euroa. Kannattavuus parantui pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta, mutta jäi kolmannelle vuosineljännekselle tyypillisesti alhaiseksi.

 

Liiketulos Q1-Q3 oli 1 478 tuhatta euroa (-1 177), missä parannusta vertailukauteen 2 655 tuhatta euroa.

 

Tase ja rahoitus

 

Taseen loppusumma oli 37,4 milj. euroa (39,4) ja laski vuodenvaihteen 40,0 milj. euron tasosta 2,6 milj. euroa. Lasku johtui korollisen nettovelan vähentymisestä.

 

Kesla on vähentänyt nettovelkaa Q1-Q3 vertailukauteen 1,7 miljoonalla eurolla ja nettovelkaantumisaste on pienentynyt 108,4 %:iin (128,9).

 

Nettovelan määrä nousi Q3:n aikana 1,1 milj. eurolla ja oli 14,2 milj. euroa (16,0), mutta kokonaisuutena nettovelan määrä on vähentynyt vuoden alusta 2,2 milj. eurolla. Nettovelan kasvu viimeisellä kvartaalilla johtui nettokäyttöpääoman kausivaihtelusta.

 

Omavaraisuusaste nousi 35,8 %:iin Q3:n lopussa (32,9).

 

Liiketoiminnan rahavirta Q3 oli -998 tuhatta euroa (1 078). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti nettokäyttöpääomien kausivaihtelu, koska komponenttisaatavuuden parannuttua käyttöpääomaeriä pystyttiin kotiuttamaan tehokkaasti keskeneräisestä tuotannosta.

 

Liiketoiminnan rahavirta Q1-Q3 oli 2 547 (-5 066), mikä johtui sekä kannattavuuden parantumisesta että tehokkaammasta käyttöpääoman hallinnasta.

 

 

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

 

Q1-Q3/2023

 • Toimitusjohtaja Marko Pekkola irtisanoutui 29.9.2023. Hän jatkaa tehtävässään vuoden loppuun.
 • Kesla julkaisi 26.9.2023 uuden strategian kaudelle 2024-2028.  Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat liikevaihdon kaksinkertaistaminen, yli 10 prosentin käyttökate, omavaraisuusaste yli 40 % ja nettovelkaantumisaste alle 50 %. Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen. Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puukorjuulaitteet. 
 • Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023.
 • KTM Ilkka Miettinen nimitettiin Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi ja DI Marko Lappalainen nimitettiin Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
 • Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.
 • Kesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutettiin lomautuksin.

Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Keslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:

 • Yleinen vallitseva epävarmuus voi näkyä korkealla pysyvänä inflaationa, valuuttakurssimuutoksina sekä nousseena korkotasona. Nämä kaikki voivat vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti KESLA-tuotteiden kysyntään. Tilausten vähenemisen lisäksi pitkään jatkuva epävarmuus voi johtaa tilausten peruuntumiseen tai siirtymiseen.
 • Korkojen pysyminen korkealla tasolla on heikentänyt asiakkaidemme rahoituksen saatavuutta ja yleistä investointiaktiivisuutta sekä muuttanut kulutustottumuksia, mikä voi vaikuttaa KESLA-tuotteiden kysyntään.
 • Geopoliittisen tilanteen haasteet lisäävät yleistä epävarmuutta, mikä voi vaikuttaa toimintaympäristöön monin tavoin.
 • EU:n ja globaalin regulaation muutokset voivat vaikuttaa asiakkaiden ja siten myös Keslan liiketoimintamahdollisuuksiin.

Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.

 

Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 388 (2 384). Hallituksen jäsenet omistivat 15,5 % (15,8 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 48,6 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 78,0 % (89,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,4 % (39,8 %) osakkeista.

 

Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).

 

Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia Q3 aikana oli 523 kpl (532) ja vaihtoa oli 122 172 osakkeen verran (48 776). Osakkeen alin hinta oli 4,00 euroa (4,00) ja ylin 5,00 euroa (5,00). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,48 euroa (4,51).

 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Marko Pekkola lopettaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä 1.11.2023.

Kesla tiedotti Pekkolan irtisanoutumisesta 29.9.2023.

Kesla Oyj:n hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi yhtiön talousjohtajan Ilkka Miettisen 2.11.2023 alkaen. Väliaikaisen toimitusjohtajuuden ohella Miettinen jatkaa talousjohtajan tehtävässä. KTM Ilkka Miettinen on toiminut Keslan talousjohtajana huhtikuusta 2023.

Hallitus jatkaa uuden toimitusjohtajan hakuprosessia.

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

 

Taloudellisen tiedottamisen ajankohdat vuodelle 2024 tiedotetaan marraskuussa 2023.

 

Toimitusjohtaja Marko Pekkola on tavoitettavissa kysymyksiä varten 25.10.2023 klo 9-10 numerossa 050 458 2935. Kesla Oyj:n liiketoimintakatsauksesta 25.10.2023 ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta.

 

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Joensuussa 25.10.2023

 

KESLA OYJ

 

Hallitus

 

 

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935

 

 

 

Kesla – Your Responsible Partner 

 

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Muutettu ohjeistus vuodelle 2023Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.Aiempi ohjeistus: Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.* Ohjeistuksissa yhtiön on siirtynyt käyttämään termiä liiketulos termin liikevoitto sijaan.Toimitusjohtaja Marko Pekkola:”Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoa 16,4 milj. euroon, mikä on 74,25 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,5). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen 602 tuhatta euroa (-596) ja vastaavasti rahavirta 1 722 tuhatta euroa ( -3 398).Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvää työtä. Olemme saaneet käännettyä tuloksen positiiviseksi ja nettovelkaantuneisuus on laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa.Tilausvirta on jatkunut koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan vahvana. Saatujen tilausten arvo pysyi lähes vertailukauden tasolla ollen 14,6 milj. euroa (14,9). Viennin osuus kasvoi ja oli 62,4 % (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa. Vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli vertailuajankohdan tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet korjattua liiketoiminnan suunnan oikeaksi ja jatkamme sitä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.Olemme aloittaneet strategian päivityksen. Julkaisemme uuden strategian mukaiset tavoitteet kolmannella vuosineljänneksellä.”Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Kysyntä KESLA-tuotteille on edelleen vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla markkina-alueilla huolimatta markkinoilla vallitsevasta yleisestä epävarmuudesta etenkin Ukrainan tilanteen ja kansainvälisellä pankkisektorilla olevien haasteiden vuoksi.Kotimaassa helmi-maaliskuussa ollut kuljetusalan lakko ei vaikuttanut olennaisesti Keslan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihtoSaadut tilaukset ensimmäisellä neljänneksellä olivat 14,6 milj. euroa (14,9) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä on hyvällä tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,4 milj. euroa (9,5). Liikevaihto on kasvanut erityisesti komponenttisaatavuuden ja toimitusvarmuuden paranemisen vuoksi. Venäjän markkina on saatu korvattua muilla markkinoilla.Viennin osuus kasvoi 62,4 %:iin (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa.KannattavuusYrityksen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 602 tuhanteen euroon (-596). Kannattavuus on parantunut pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta ja kustannuksen hallinnalla. Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.Tase ja rahoitusTaseen loppusumma vastaa vertailukauden tasoa ollen 37,6 milj. euroa (37,2), mutta laski vuodenvaihteen tasosta (40,0). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääomaerien pienentymisestä, mikä mahdollisti velkaantuneisuuden laskun.Kesla onnistui vähentämään ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelan määrää 1,7 milj. eurolla ja velkaantumisaste laski vuodenvaihteen 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelka vertailukauteen kasvoi johtuen pääosin kasvaneista myyntisaamisista. Omavaraisuusaste nousi vuodenvaihteen 32,0 %:sta 34,6 %:iin (35,1).Liiketoiminnan rahavirta oli 1 722 (-3 398) johtuen sekä parantuneesta kannattavuudesta että käyttöpääoman vapautumisesta.Katsauskauden merkittävät tapahtumatKesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden.
Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijätKeslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:Ukrainan sodan jatkuminen tai eskaloituminen voi heijastua KESLA-tuotteiden kysyntään kohonneiden kulujen ja korkotason kautta.Inflaatio yhdistettynä pitkiin toimitusaikoihin voi heikentää tuotteiden hinnoittelun kannattavuutta.Taloudellisen taantuman syveneminen, sen vaikutukset kysyntään ja kansainväliseen pankki- ja rahoitussektoriin.
Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 479 (2 311). Hallituksen jäsenet omistivat 15,3 % (15,3 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 47,7 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 76,5 % (76,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,6 % (43,8 %) osakkeista.Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 586 kpl (1 855) ja vaihtoa oli 71 009 osakkeen verran (435 947). Osakkeen alin hinta oli 3,79 euroa (3,61) ja ylin 4,55 euroa (6,26). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,18 euroa (4,54).Katsauskauden jälkeiset tapahtumatKTM Ilkka Miettinen nimitettiin 5.4.2023 Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Miettinen aloitti tehtävässään 17.4.2023. DI Marko Lappalainen nimitettiin 5.4.2023 Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.−31.12.2022 ei jaeta osinkoa.Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sonja London. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen. Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa.Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17 500 euroa.Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PwC:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.Hallitus päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien toimintaa. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäisen (puheenjohtaja), Sonja Londonin ja Petri Saavalaisen sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Ari Virtasen (puheenjohtaja) ja Jouni Paajasen.Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023. Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.Taloudellinen tiedottaminen vuonna 202316.8.2023         Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023
25.10.2023         Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023Kesla ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Toimitusjohtaja Marko Pekkola on kuitenkin tavoitettavissa toimittajien kysymyksiä varten 26.4.2023 klo 9 - 10 numerossa 050 458 2935.Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.Joensuussa 26.4.2023KESLA OYJHallitusLISÄTIETOJA:Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematchMuutettu ohjeistus vuodelle 2023Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.Aiempi ohjeistus: Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.* Ohjeistuksissa yhtiön on siirtynyt käyttämään termiä liiketulos termin liikevoitto sijaan.Toimitusjohtaja Marko Pekkola:”Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoa 16,4 milj. euroon, mikä on 74,25 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,5). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen 602 tuhatta euroa (-596) ja vastaavasti rahavirta 1 722 tuhatta euroa ( -3 398).Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvää työtä. Olemme saaneet käännettyä tuloksen positiiviseksi ja nettovelkaantuneisuus on laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa.Tilausvirta on jatkunut koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan vahvana. Saatujen tilausten arvo pysyi lähes vertailukauden tasolla ollen 14,6 milj. euroa (14,9). Viennin osuus kasvoi ja oli 62,4 % (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa. Vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli vertailuajankohdan tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet korjattua liiketoiminnan suunnan oikeaksi ja jatkamme sitä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.Olemme aloittaneet strategian päivityksen. Julkaisemme uuden strategian mukaiset tavoitteet kolmannella vuosineljänneksellä.”Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Kysyntä KESLA-tuotteille on edelleen vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla markkina-alueilla huolimatta markkinoilla vallitsevasta yleisestä epävarmuudesta etenkin Ukrainan tilanteen ja kansainvälisellä pankkisektorilla olevien haasteiden vuoksi.Kotimaassa helmi-maaliskuussa ollut kuljetusalan lakko ei vaikuttanut olennaisesti Keslan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihtoSaadut tilaukset ensimmäisellä neljänneksellä olivat 14,6 milj. euroa (14,9) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä on hyvällä tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,4 milj. euroa (9,5). Liikevaihto on kasvanut erityisesti komponenttisaatavuuden ja toimitusvarmuuden paranemisen vuoksi. Venäjän markkina on saatu korvattua muilla markkinoilla.Viennin osuus kasvoi 62,4 %:iin (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa.KannattavuusYrityksen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 602 tuhanteen euroon (-596). Kannattavuus on parantunut pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta ja kustannuksen hallinnalla. Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.Tase ja rahoitusTaseen loppusumma vastaa vertailukauden tasoa ollen 37,6 milj. euroa (37,2), mutta laski vuodenvaihteen tasosta (40,0). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääomaerien pienentymisestä, mikä mahdollisti velkaantuneisuuden laskun.Kesla onnistui vähentämään ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelan määrää 1,7 milj. eurolla ja velkaantumisaste laski vuodenvaihteen 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelka vertailukauteen kasvoi johtuen pääosin kasvaneista myyntisaamisista. Omavaraisuusaste nousi vuodenvaihteen 32,0 %:sta 34,6 %:iin (35,1).Liiketoiminnan rahavirta oli 1 722 (-3 398) johtuen sekä parantuneesta kannattavuudesta että käyttöpääoman vapautumisesta.Katsauskauden merkittävät tapahtumatKesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden.
Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijätKeslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:Ukrainan sodan jatkuminen tai eskaloituminen voi heijastua KESLA-tuotteiden kysyntään kohonneiden kulujen ja korkotason kautta.Inflaatio yhdistettynä pitkiin toimitusaikoihin voi heikentää tuotteiden hinnoittelun kannattavuutta.Taloudellisen taantuman syveneminen, sen vaikutukset kysyntään ja kansainväliseen pankki- ja rahoitussektoriin.
Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 479 (2 311). Hallituksen jäsenet omistivat 15,3 % (15,3 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 47,7 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 76,5 % (76,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,6 % (43,8 %) osakkeista.Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 586 kpl (1 855) ja vaihtoa oli 71 009 osakkeen verran (435 947). Osakkeen alin hinta oli 3,79 euroa (3,61) ja ylin 4,55 euroa (6,26). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,18 euroa (4,54).Katsauskauden jälkeiset tapahtumatKTM Ilkka Miettinen nimitettiin 5.4.2023 Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Miettinen aloitti tehtävässään 17.4.2023. DI Marko Lappalainen nimitettiin 5.4.2023 Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.−31.12.2022 ei jaeta osinkoa.Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sonja London. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen. Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa.Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17 500 euroa.Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PwC:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.Hallitus päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien toimintaa. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäisen (puheenjohtaja), Sonja Londonin ja Petri Saavalaisen sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Ari Virtasen (puheenjohtaja) ja Jouni Paajasen.Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023. Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.Taloudellinen tiedottaminen vuonna 202316.8.2023         Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023
25.10.2023         Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023Kesla ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Toimitusjohtaja Marko Pekkola on kuitenkin tavoitettavissa toimittajien kysymyksiä varten 26.4.2023 klo 9 - 10 numerossa 050 458 2935.Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.Joensuussa 26.4.2023KESLA OYJHallitusLISÄTIETOJA:Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematchMuutettu ohjeistus vuodelle 2023Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.Aiempi ohjeistus: Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.* Ohjeistuksissa yhtiön on siirtynyt käyttämään termiä liiketulos termin liikevoitto sijaan.Toimitusjohtaja Marko Pekkola:”Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoa 16,4 milj. euroon, mikä on 74,25 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,5). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen 602 tuhatta euroa (-596) ja vastaavasti rahavirta 1 722 tuhatta euroa ( -3 398).Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvää työtä. Olemme saaneet käännettyä tuloksen positiiviseksi ja nettovelkaantuneisuus on laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa.Tilausvirta on jatkunut koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan vahvana. Saatujen tilausten arvo pysyi lähes vertailukauden tasolla ollen 14,6 milj. euroa (14,9). Viennin osuus kasvoi ja oli 62,4 % (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa. Vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli vertailuajankohdan tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet korjattua liiketoiminnan suunnan oikeaksi ja jatkamme sitä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.Olemme aloittaneet strategian päivityksen. Julkaisemme uuden strategian mukaiset tavoitteet kolmannella vuosineljänneksellä.”Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Kysyntä KESLA-tuotteille on edelleen vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla markkina-alueilla huolimatta markkinoilla vallitsevasta yleisestä epävarmuudesta etenkin Ukrainan tilanteen ja kansainvälisellä pankkisektorilla olevien haasteiden vuoksi.Kotimaassa helmi-maaliskuussa ollut kuljetusalan lakko ei vaikuttanut olennaisesti Keslan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihtoSaadut tilaukset ensimmäisellä neljänneksellä olivat 14,6 milj. euroa (14,9) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä on hyvällä tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,4 milj. euroa (9,5). Liikevaihto on kasvanut erityisesti komponenttisaatavuuden ja toimitusvarmuuden paranemisen vuoksi. Venäjän markkina on saatu korvattua muilla markkinoilla.Viennin osuus kasvoi 62,4 %:iin (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa.KannattavuusYrityksen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 602 tuhanteen euroon (-596). Kannattavuus on parantunut pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta ja kustannuksen hallinnalla. Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.Tase ja rahoitusTaseen loppusumma vastaa vertailukauden tasoa ollen 37,6 milj. euroa (37,2), mutta laski vuodenvaihteen tasosta (40,0). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääomaerien pienentymisestä, mikä mahdollisti velkaantuneisuuden laskun.Kesla onnistui vähentämään ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelan määrää 1,7 milj. eurolla ja velkaantumisaste laski vuodenvaihteen 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelka vertailukauteen kasvoi johtuen pääosin kasvaneista myyntisaamisista. Omavaraisuusaste nousi vuodenvaihteen 32,0 %:sta 34,6 %:iin (35,1).Liiketoiminnan rahavirta oli 1 722 (-3 398) johtuen sekä parantuneesta kannattavuudesta että käyttöpääoman vapautumisesta.Katsauskauden merkittävät tapahtumatKesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden.
Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijätKeslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:Ukrainan sodan jatkuminen tai eskaloituminen voi heijastua KESLA-tuotteiden kysyntään kohonneiden kulujen ja korkotason kautta.Inflaatio yhdistettynä pitkiin toimitusaikoihin voi heikentää tuotteiden hinnoittelun kannattavuutta.Taloudellisen taantuman syveneminen, sen vaikutukset kysyntään ja kansainväliseen pankki- ja rahoitussektoriin.
Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 479 (2 311). Hallituksen jäsenet omistivat 15,3 % (15,3 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 47,7 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 76,5 % (76,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,6 % (43,8 %) osakkeista.Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 586 kpl (1 855) ja vaihtoa oli 71 009 osakkeen verran (435 947). Osakkeen alin hinta oli 3,79 euroa (3,61) ja ylin 4,55 euroa (6,26). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,18 euroa (4,54).Katsauskauden jälkeiset tapahtumatKTM Ilkka Miettinen nimitettiin 5.4.2023 Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Miettinen aloitti tehtävässään 17.4.2023. DI Marko Lappalainen nimitettiin 5.4.2023 Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.−31.12.2022 ei jaeta osinkoa.Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sonja London. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen. Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa.Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17 500 euroa.Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PwC:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.Hallitus päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien toimintaa. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäisen (puheenjohtaja), Sonja Londonin ja Petri Saavalaisen sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Ari Virtasen (puheenjohtaja) ja Jouni Paajasen.Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023. Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.Taloudellinen tiedottaminen vuonna 202316.8.2023         Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023
25.10.2023         Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023Kesla ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Toimitusjohtaja Marko Pekkola on kuitenkin tavoitettavissa toimittajien kysymyksiä varten 26.4.2023 klo 9 - 10 numerossa 050 458 2935.Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.Joensuussa 26.4.2023KESLA OYJHallitusLISÄTIETOJA:Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematchMuutettu ohjeistus vuodelle 2023Kesla arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa ja liiketulos kasvaa selvästi edellisestä vuodesta.Aiempi ohjeistus: Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.* Ohjeistuksissa yhtiön on siirtynyt käyttämään termiä liiketulos termin liikevoitto sijaan.Toimitusjohtaja Marko Pekkola:”Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen onnistuimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan liikevaihtoa 16,4 milj. euroon, mikä on 74,25 % enemmän kuin vertailuajankohtana (9,5). Kasvaneen liikevaihdon taustalla oli toimitusviiveiden purkaminen, mikä onnistui tuotannon prosessien kehittymisen ja parantuneen komponenttisaatavuuden ansiosta.Keskeistä Keslan taloudelliselle kehitykselle 2023 on yhä tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Parantunut toimituskyky yhdistettynä tehostettuun kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan paransi liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen 602 tuhatta euroa (-596) ja vastaavasti rahavirta 1 722 tuhatta euroa ( -3 398).Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle, minkä eteen olemme tehneet jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvää työtä. Olemme saaneet käännettyä tuloksen positiiviseksi ja nettovelkaantuneisuus on laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelan määrä laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 milj. euroa.Tilausvirta on jatkunut koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan vahvana. Saatujen tilausten arvo pysyi lähes vertailukauden tasolla ollen 14,6 milj. euroa (14,9). Viennin osuus kasvoi ja oli 62,4 % (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa. Vuosineljänneksen päättyessä tilauskanta oli vertailuajankohdan tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet korjattua liiketoiminnan suunnan oikeaksi ja jatkamme sitä työtä edelleen vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.Olemme aloittaneet strategian päivityksen. Julkaisemme uuden strategian mukaiset tavoitteet kolmannella vuosineljänneksellä.”Toimintaympäristö ja markkinakehitys

Kysyntä KESLA-tuotteille on edelleen vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla markkina-alueilla huolimatta markkinoilla vallitsevasta yleisestä epävarmuudesta etenkin Ukrainan tilanteen ja kansainvälisellä pankkisektorilla olevien haasteiden vuoksi.Kotimaassa helmi-maaliskuussa ollut kuljetusalan lakko ei vaikuttanut olennaisesti Keslan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon.Kesla Oyj:ssä seurataan regulaation kehittymistä jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon strategisissa valinnoissa.Saadut tilaukset, tilauskanta ja liikevaihtoSaadut tilaukset ensimmäisellä neljänneksellä olivat 14,6 milj. euroa (14,9) ja tilauskanta neljänneksen päättyessä on hyvällä tasolla 33,8 milj. euroa (33,9).Liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä oli 16,4 milj. euroa (9,5). Liikevaihto on kasvanut erityisesti komponenttisaatavuuden ja toimitusvarmuuden paranemisen vuoksi. Venäjän markkina on saatu korvattua muilla markkinoilla.Viennin osuus kasvoi 62,4 %:iin (60,9 %). Erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa.KannattavuusYrityksen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi 602 tuhanteen euroon (-596). Kannattavuus on parantunut pääasiassa liikevaihdon kasvun kautta ja kustannuksen hallinnalla. Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.Tase ja rahoitusTaseen loppusumma vastaa vertailukauden tasoa ollen 37,6 milj. euroa (37,2), mutta laski vuodenvaihteen tasosta (40,0). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääomaerien pienentymisestä, mikä mahdollisti velkaantuneisuuden laskun.Kesla onnistui vähentämään ensimmäisen neljänneksen aikana nettovelan määrää 1,7 milj. eurolla ja velkaantumisaste laski vuodenvaihteen 134,0 %:sta 116,5 %:iin (104,4). Nettovelka vertailukauteen kasvoi johtuen pääosin kasvaneista myyntisaamisista. Omavaraisuusaste nousi vuodenvaihteen 32,0 %:sta 34,6 %:iin (35,1).Liiketoiminnan rahavirta oli 1 722 (-3 398) johtuen sekä parantuneesta kannattavuudesta että käyttöpääoman vapautumisesta.Katsauskauden merkittävät tapahtumatKesla aloitti 31.1.2023 Ilomantsin toimipistettä koskevat muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 14.2.2023. Työvoiman käytön tarpeen vähennys toteutetaan muutosilmoituksen mukaisin lomautuksin, jotka toteutetaan työpisteiden kuormitustilanne huomioiden.
Kesla neuvotteli uudestaan maaliskuussa 2023 erääntymässä olleen 2 milj. euron bullet-lainan 5-vuoden tasalyhenteiseksi lainaksi sekä uusi 3,0 milj. euron konsernitililimiitin, joka muutettiin 12 kk määräaikaiseksi.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijätKeslan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät tällä hetkellä ovat:Ukrainan sodan jatkuminen tai eskaloituminen voi heijastua KESLA-tuotteiden kysyntään kohonneiden kulujen ja korkotason kautta.Inflaatio yhdistettynä pitkiin toimitusaikoihin voi heikentää tuotteiden hinnoittelun kannattavuutta.Taloudellisen taantuman syveneminen, sen vaikutukset kysyntään ja kansainväliseen pankki- ja rahoitussektoriin.
Osake ja osakkeenomistajat

Keslan osakerekisteriin merkitty osakepääoma on 1 917 115,50 €. Osakepääoma muodostuu A- ja B-osakkeista, joiden yhteismäärä oli 3 383 145. A-osake oikeuttaa yhteen ääneen ja B-osake 20 ääneen.Keslan osakkeiden omistajia oli vuosineljänneksen lopussa 2 479 (2 311). Hallituksen jäsenet omistivat 15,3 % (15,3 %) osakekannasta ja näiden osakkeiden tuottama äänimäärä oli 47,7 % (47,7 %) Kymmenen suurinta omistajaa hallitsivat 76,5 % (76,6 %) äänimäärästä ja he omistivat 43,6 % (43,8 %) osakkeista.Yhtiön omistuksessa oli vuosineljänneksen lopussa 12 247 omaa A-osaketta (12 247). Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,36 % (0,36 %) ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 0,06 % (0,06 %).Keslan A-osakkeiden myyntitapahtumia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 586 kpl (1 855) ja vaihtoa oli 71 009 osakkeen verran (435 947). Osakkeen alin hinta oli 3,79 euroa (3,61) ja ylin 4,55 euroa (6,26). Kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 4,18 euroa (4,54).Katsauskauden jälkeiset tapahtumatKTM Ilkka Miettinen nimitettiin 5.4.2023 Kesla Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Miettinen aloitti tehtävässään 17.4.2023. DI Marko Lappalainen nimitettiin 5.4.2023 Keslan tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.−31.12.2022 ei jaeta osinkoa.Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sonja London. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäisen. Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa.Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa. Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 17 500 euroa.Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PwC:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.Hallitus päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien toimintaa. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Veli-Matti Kärkkäisen (puheenjohtaja), Sonja Londonin ja Petri Saavalaisen sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Ari Virtasen (puheenjohtaja) ja Jouni Paajasen.Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena 12.4.2023. Pörssitiedotteet löytyvät Keslan kotisivuilta www.kesla.com.Taloudellinen tiedottaminen vuonna 202316.8.2023         Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2023
25.10.2023         Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023Kesla ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Toimitusjohtaja Marko Pekkola on kuitenkin tavoitettavissa toimittajien kysymyksiä varten 26.4.2023 klo 9 - 10 numerossa 050 458 2935.Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa tilikauden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.Joensuussa 26.4.2023KESLA OYJHallitusLISÄTIETOJA:Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch