Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2024-2026 yhtiön avainhenkilöille

08.03.2024 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE   8.3.2024 klo 9.45

 

 

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2024-2026 yhtiön avainhenkilöille            

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt kokokusessaan 7.3.2024 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (”osakeohjelma”) yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. 

Osakeohjelma sisältää kolmen vuoden ansaintajakson. Osakeohjelman ansaintajakso käsittää vuodet 2024–2026. Osakeohjelman mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämiin osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (TSR), liikevaihtoon ja ROI%:iin 2026 tilinpäätöksen hetkellä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan kesäkuussa 2027. 

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu yhtiön laajennettu johtoryhmä sekä muita avainhenkilöitä. Osakeohjelmaan kuuluvalla tulee olla voimassa oleva työ- tai toimisuhde yhtiössä. 

Hallitus päättää kunkin kohderyhmään kuuluvan avainhenkilön ansaintamahdollisuuden. Ansaintajakson 2024–2026 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 226 200 Kesla Oyj:n A-osaketta, joka vastaa 6,7 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilöille osakkeina. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. 

KESLA OYJ 
Hallitus 

LISÄTIETOJA:
Jouni Paajanen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
+358 45 116 5343
jouni.paajanen@kesla.com

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla - Your Responsible Partner

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa vuonna 2023. Viennin osuus liikevaihdosta oli 59 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 260 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.