Kesla

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Kesla toimii globaaleilla markkinoilla, joilla vastuullisuuden merkitys on kasvanut koko ajan. Vastuullisuus on myös Keslan perusarvo ja luonnollinen osa yrityksen tapaa toimia. Vastuullisuuden raportoinnissa Kesla on keskittynyt viiteen sen sidosryhmille tärkeään teemaan: taloudelliseen hyvinvointiin, kumppanuuteen, resurssien tehokkaaseen käyttöön, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Kesla valmistautuu CSRD-direktiivin raportointivelvoitteisiin, joiden mukaan yritysten on kerrottava toimintakertomuksessaan tarkemmin liiketoimintansa kestävyydestä käyttäen EU-tasoisesti vakioitua mittaristoa. Näillä näkymin kestävyysraportointidirektiivi-CSRD koskisi Keslan kokoluokan yhtiöitä vuodesta 2025 alkaen. Kesla on aloittanut toimintansa taksonomiakelpoisuuden kartoittamisen ja raportointikyvykkyyden kehittämisen.

TALOUDELLINEN HYVINVOINTI
Taloudellinen hyvinvointi syntyy kannattavasta liiketoiminnasta, johon pyritään asiakkaiden tarpeita vastaavilla tuotteilla ja palveluilla.
KUMPPANUUS
Suosimme pitkäkestoisia, merkityksellisiä kumppanuussuhteita olipa kyse sitten asiakkaista, yhteistyökumppaneista tai työntekijöistä.
RESURSSIEN TEHOKAS KÄYTTÖ
Hyödynnämme olemassa olevat  resurssit tehokkaasti niin hinnan, ajan kuin laadunkin suhteen kestävää kehitystä silmällä pitäen.
TURVALLISUUS
Vaalimme turvallisuutta niin työskentelytavassamme kuin lopputuotteidemme osalta. 
ENERGIATEHOKKUUS
Energiatehokkuudella Keslalla käsitetään eri toimintojen energian käytön tehostamista sekä valittujen energianlähteiden kestävyyttä.