Kesla

Osaketieto

Osaketieto

Kesla Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 1.917.115,50 euroa. Osakepääoma jakautuu 3.383.145 osakkeeseen. Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään 21.07.1998 alkaen. Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-lajeihin seuraavasti:

 

Osakelaji Määrä Ääntä per osake Äänimäärä yht.
A-osake 2 568 145 kpl 1 ääni 2 568 145 ääntä
B-osake 815 000 kpl 20 ääntä 16 300 000 ääntä
Yhteensä 3 383 145 kpl   18 868 145 ääntä

Yhtiöllä ei ole osakassopimuksia.