Kesla

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajan tulee tehdä liputusilmoitus, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajoja ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä. Osakkeenomistaja tekee liputusilmoituksen liputusilmoituslomakkeella sekä Keslalle kesla[at]kesla.com että Finanssivalvonnalle liputukset[at]finanssivalvonta.fi.

Kesla julkaisee liputusilmoituksen.