Kesla

Trävirkesgripar

I den breda, helt förnyade KESLA proG-griparserien ingår en optimal gripare för alla behov, oberoende om det är fråga om virke, bioenergi eller återvinningsindustri. Den nya proG-serien omfattar 0,2 m2-0,5 m2 trävirkesgripar samt olika pikgripare för hantering av energived och dylika material. Den förnyade geometrin effektiverar virkeshanteringen, och tack vare nya konstruktionslösningar har hållbarheten och pålitligheten nått helt nya nivåer.

Det nya KESLA proG-gripsortimentet har många fina egenskaper. Målsättningen med geometrin på käftarna är att kunnat ta en full last med virke, att stammarna hålls raka, och att de enkelt kan stapla.
Ändarna på käftarna är raka, vilket gör det lättare att lyfta enskilda stammar. Käftens spetsar löper i markriktning när de är stängda och spetsarna är också närmare varandra. Detta minskar den mängd extra material som kommer med. virke i sågverk. 

 

Fler gripare finns tillgängliga i produktgrupperna för traktorutrustning samt lastbilkranar och industriella kranar.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita