Kesla

Skördaraggregat

Skördarteknologisk auktoritet

Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har get företaget ett suveränt kunnande inom utveckling av skördaraggregat för skogsbruket. Kesla produktfamilj bildar marknadens mest heltäckande sortiment av rull- och stegskördare. I produktfamiljen ingår också skördaraggregat för grävmaskiner och aggregat för hantering av eukalyptus.

Skördning av bioenergi ställer speciella krav på aggregat. I brett urval av tilläggs egenskaper finns sådana, som utvidgar aggregats kapacitet också till effektiv bioenergi hantering. Med KESLA aggregat behöver inte göra kompromisser.

KESLA är föregångare inom utrustning av grävmaskiner för skördardrift. Kesla har specialkunnande om snart sagt alla grävmaskinsmärken och deras särkrav. Kesla är också klar marknads- och teknologi ledare i världen för stegskördare. Aggregatutbudet kompletteras med ett brett urval kranar utvecklade för skördare.

Många skördaretillverkare runt världen monterar Kesla aggregat på fabriken och rekommenderar KESLA för deras kund. Det ät klart tecken på Keslas kunnande och kvalitet.

Vid utvecklingen och tillverkningen av skogsmaskiner tillämpar KESLA internationella kvalitetskriterier. Varje produkt genomgår ett rigoröst kvalitetssäkringsprogram och praktiska funktions- och säkerhetstest. I sin verksamhet tillämpar KESLA alltid principerna om en hållbar utveckling.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita