Kesla

Brandsläp

KESLA multipurpose concept: fire-extinguishing trailer

BRANDSLÄCKNING BÅDE PÅ VÄGARNA OCH I TERRÄNGEN

KESLA:s traktordragna brandsläp är nu till salu.

Det nya brandsläpet består av:
• KESLA 14-ton universalvagn med HD- eller ND-drift
• KESLA kran 326T, 325T eller 305/T och gripare proG26
• Separat brandsläckningsenhet

Tekniska data  
Hydraulik Own hydraulic unit
Tankvolym 10,5 m 3
Pumptryck 6 bar
   Tid för tankpåfyllning 10 mins
Vattenkanon (på kranbommen)  
   Dusch 130-200 l/min
   Räckvidd max. 12-30 m
Vattenkanon (bakre)  
   Dusch 130-200 l/min
   Räckvidd max. 12-30 m

Brandsläckningsenheten har egen hydraulik, vilket gör att den enkel kan dras med en större jordbrukstraktor. Enheten kan köras till brandplatsen och därmed behövs ingen ytterligare bärarplattform. Själva vagnen är utrustad med en drivenhet som möjliggör användning med traktorer med höga hjul – en stor fördel vid terrängkörning.

Vattentanken kan självklart fyllas från vattenledningar, men även från naturliga vattenkällor såsom sjöar, åar eller till och med större diken. Vattnet sprutas från två vattenkanoner varav den ena sitter på kranbommen och den andra på den bakre delen av vagnen. Kanonen som är monterad på kranbommen kan spruta upp till 30 meter och kan enkelt riktas mot branden med hög precision.

Produkt
Valinnoillasi ei löytynyt tuotteita