Kesla

Nyhet

KESLA-kranar lämpar sig även för industribruk

23.03.2023 Nyheter

Finska Keslas fordonsmonterade kranar lämpar sig utomordentligt även för industribruk. Företaget grundades på 1960-talet och levererade sina första industrikranar redan på 1980-talet. Sedermera har man tillverkat hundratals industrikranar och levererat dem till tiotals länder.

Industrikranar är fast monterade kranar, som vanligen används vid sågverk för att hantera störningar. Med dem rätar man till stockar som ligger på tvären, tar bort felaktiga stockar, löser upp stockningar eller tar bort till exempel stockar med främmande föremål innan de når fram till sågen.

En industrikran kan vara en skogskran eller lastkran

Eftersom behoven förutom likheter även har många olikheter, planeras och monteras kranarna alltid i enlighet med kundens behov. I industribruk har vanligen kranens lyftkapacitet och räckvidd stor betydelse.

– Av Keslas kranar är modellerna KESLA 2112, 2115 och 2117 populära för montering i industrier. Deras lyftkapacitet räcker för de flesta anläggningars behov och de har även bra räckvidd. Till exempel har modellen KESLA 2117 en längsta räckvidd om hela 12,5 meter, berättar Ari Pirhonen, chef för Kesla Oyj:s affärsområde Fordonsmonterade och industriella kranar.

Kranarna monteras vanligen fast och Kesla har även möjlighet att leverera ett underrede med vilket kranen monteras i grunden. Kranens utrustning beror i stor utsträckning på om den klassificeras som skogs- eller lastkran. Detta beror å sin sida på om människor uppehåller sig i riskområdet kring kranen. Kesla erbjuder nödvändig utrustning för båda behoven.

Kranen får sin kraft från ett hydraulaggregat, som kan vara en som kunden själv har skaffat eller så kan aggregatet även levereras som en del av kranpaketet.

Styrning från kontrollrum, med radiostyrning eller med sidostyrenhet

Kranen kan styras från flera ställen. På många såglinjer sker styrningen från ett kontrollrum, varifrån sikten till kranen är god och där väderförhållanden inte påverkar arbetet. Kranen styrs elektroniskt via KESLA proC-systemet med två minispakar. Detta gör det möjligt att samtidigt till exempel följa kameror.

En annan möjlighet är radiostyrning. Radiostyrningen sker vanligen nära kranen, men det står användaren fritt att välja platsen. Radiostyrenhetens räckvidd är 90 m, vilket är en begränsande faktor i vissa miljöer. Förutom radiostyrningen kan man montera en sidostyrenhet i kranen. Sidostyrenheten fungerar som en extra styrplats och styrningen sker med 6 spakar. Det finns även en sidostyrenhet tillgänglig.

En gripskopa särskilt utformad för såglinjer

Keslas sortiment omfattar ett stort utbud av gripare. Storleken på griparen begränsas av bredden på linjens skyddsväggar. Den mest populära modellen är den för såglinjer särskilt konstruerade KESLA proG26P, vars pincettlika geometri gör att den lämpar sig för lyft av enskilda stockar även i trånga utrymmen.

Mer information
Kesla Oyj
Affärsområdet Fordonsmonterade och industriella kranar
Produktchef Jouni Kainulainen, tfn +358 40 764 7713 /p>

 

Med kranen KESLA 2112 hanteras störningar vid Kuhmo Oy:s såg.

Kranen kan styras från kontrollrummet med minispakar via styrsystemet KESLA proC.