Kesla

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 
valittava:
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja,
 
käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Kesla ilmoittaa viimeisen ajankohdan yhtiökokouksen asialistan täydentämiseksi kotisivuillaan www.kesla.fi/fi/sijoittajat/sijoittajakalenteri/. Yhtiökokouksen asialistan täydennysehdotukset voi lähettää sähköpostitse kesla[at]kesla.com, postitse Kesla Oyj, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu tai puhelimitse 0207 862 841. Viitteeksti "Lisäys yhtiökokouksen asialistaan".