Kesla

Osakkeet

Osakkeet

Kesla Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 1.917.115,50 euroa. Osakepääoma jakautuu 3.383.145 osakkeeseen. Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään 21.07.1998 alkaen. Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-lajeihin seuraavasti:
           

Osakelaji Määrä Ääntä per osake Äänimäärä yht.
A-osake  2 523 145 kpl 1 ääni 2 523 145 ääntä
B-osake  860 000 kpl 20 ääntä 17 200 000 ääntä
Yhteensä 3 383 145 kpl      19 723 145 ääntä

Yhtiöllä ei ole osakassopimuksia.

Omistajarakenne tilikauden 2022 lopussa (pdf )>>>

Keslan yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan B-lajiin kuuluva osake voidaan B-lajin osakkeenomistajan pyynnöstä hallituksen päätöksellä muuntaa A-lajin osakkeeksi siten, että yhdellä B-lajin osakkeella saa yhden A-lajin osakkeen. Keslan hallitus ohjeistaa muutoksenhakijoita seuraavasti:

1. Muutospyyntö osoitetaan Keslan hallitukselle oheisen linkin mukaisella lomakkeella. Muutospyyntölomake >>>

2. Keslan hallitus käsittelee muutospyynnöt kunkin tulosjulkistuksen jälkeisessä hallituskokouksessa eli tilinpäätöstiedotetta seuraavassa (yleensä maaliskuun) hallituskokouksessa ja puolivuosikatsauksen jälkeisessä (yleensä syyskuun) hallituskokouksessa. Hallitus pyytää asettamaan B-osakkeiden omistajan arvo-osuustilille luovutusrajoitusmerkinnän. Tällöin osakkeita ei voida myydä, ennen kuin osakelajin muunto on tapahtunut. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Jos perutus tehdään, tulee yhtiön pyytää luovutusrajoitusmerkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.

3. Yhtiö veloittaa osakelajin muuntoon liittyvät välittömät kulut muutoksen pyytäjältä (esimerkiksi kaupparekisteri-ilmoituksen kulut).

4. Osakelajin muunto tulee voimaan kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.

5. Osakelajin muunnosta julkaistaan pörssitiedote.