Kesla

Tilintarkastajat

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisina tehtävinä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja, että yhtiön sisäinen valvonta toimii ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy valinnan jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8.3.2022 tilikauden 2022 tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Tilintarkastusyhteisö PwC Finland Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen. Tilintarkastuspalkkiot vuonna 2021 olivat 155 tuhatta euroa, joka sisältää 35 tuhatta euroa palkkioita muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.