Kesla

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Ilkka Miettinen: Kaksijakoinen ja haastava tilikausi 2023

Tilikausi 2023 oli kaksijakoinen ja siten myös haastava. Vuoden alkupuoliskolla keskityimme komponenttiviiveistä aiheutuneiden tuotantohaasteiden ratkaisemiseen, kun taas loppuvuonna jouduimme sopeuttamaan kapasiteettiamme hiljentyneeseen kysyntään.

Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 13,3 milj. euroa (14,9), mikä johtui kysynnän alhaisuudesta korkotason pysyessä aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Kysynnän ja tilauskertymän alhaisuuden vuoksi yhtiö aloitti joulukuussa sopeutustoimet, jotka koskivat koko henkilökuntaa ja tarkoittavat enintään 90 päivän lomautuksia kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Toimitusviiveitä saatiin osin purettua, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä toimittajien sopeutustoimet vaikuttivat myös Keslan toimituskykyyn. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi puolustusvoimien tuotteiden toimituksista 1,4 milj. euroa. Kannattavuus jäi heikoksi, sillä sopeutustoimien vaikutukset näkyvät pääosin vasta 2024. Liiketulos parani vertailukaudesta, mutta jäi -93 tuhatta euroa negatiiviseksi. Merkittävää oli, että kykenimme pitämään vuoden 2023 viimeisen neljänneksen rahavirran 1,6 milj. euroa positiivisena.

”Vuoden viimeisellä neljänneksellä toimittajien sopeutustoimet vaikuttivat Keslan toimituskykyyn.”

Vuositasolla konsernin liikevaihto parani 20,8 % ja oli 55,4 milj. euroa (45,9) ja kannattavuus parani selvästi. Keslan tuotteiden kysyntä heikkeni kuitenkin vuoden toisella puoliskolla, mikä johtui sekä yleisestä epävarmuudesta että korkealla pysyneestä korkotasosta. Tilikauden 2023 lopun tilauskanta oli 16,5 milj. euroa (37,0). Viennin osuus oli merkittävä, 59 % liikevaihdosta (61).

Kohonneita kustannuksia pystyttiin siirtämään osin hintoihin, mikä näkyi parantuneena koko vuoden kannattavuutena liiketuloksen noustessa 1,4 miljoonaa euroa voitolliseksi (-1,3). Nettovelkaantuneisuusaste parani ollen 102 % (134), joten suunta oli oikea, vaikkakaan ei tavoitteiden tasolla. Vuoden tulosta rasittivat merkittävästi korkotason myötä kasvaneet nettorahoituskululut 0,7 milj. euroa (0,2).

”Nettovelkaantuneisuusaste parani.”

Vuoden 2023 aikana jatkettiin NOSTE-hankkeen investointien käyttöönottoa. Nämä investoinnit parantavat kilpailukykyä mahdollistamalla automaation ja digitalisoinnin hyödyntämisen tuotteiden valmistuksessa, tehostavat tuotantoa ja kehittävät laadunhallintaa. Kesla odottaa investointien hyötyjen näkyvän täysimääräisenä vuoden 2024 aikana.

Kesla jatkoi vuoden aikana uusien tuotteiden kehittämistä ja markkinoilla olevien tuotteiden päivityksiä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tuotekehitys keskittyi muutoin tuotteiden valmistettavuuteen uusien investointien mukaisesti. KESLA proC i -kärkiohjauksen myynti traktorikuormaimiin aloitettiin vuodenvaihteessa 2023-2024. Sen sijaan autonosturien vastaavan ohjauksen testaukset jatkuvat vielä ja ohjaus tulee myyntiin syksyllä 2024.

Tiedotimme syyskuun lopussa uudesta strategiastamme ajalle 2024 – 2028. Strategian perustana on, että Kesla on vastuullinen kumppani, jonka missiona on kehittää uusia työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen.

”Keslan missiona on kehittää uusia työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen.”

Yhtiön visio kiteytyy uudessa sloganissa ”Your Responsible Partner”. ”Your” kertoo, että työskentelemme asiakasta varten. ”Responsible” korostaa vastuun kantamista olipa kyse sitten työntekijöistä, asiakkaista, toimittajista, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. ”Partner” sanalla haluamme korostaa tavoitettamme vahvoista ja pitkäaikaisista kumppanuuksista.

Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen.

Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puunkorjuulaitteet.

Kiitos hyvästä kehityksestä 2023 kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja keslalaisille. Jatkamme strategiamme toteuttamista yhdessä teidän kanssanne.

Ilkka Miettinen
vt. toimitusjohtaja