Kesla

Strategia

Keslan strategia 2024–2028

Kesla on vastuullinen kumppani, jonka missiona on kehittää uusia työkoneita, teknologiaa ja palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen.

Yhtiön visio kiteytyy uudessa sloganissa ”Your Responsible Partner”. ”Your” kertoo, että työskentelemme asiakasta varten. ”Responsible” korostaa vastuun kantamista olipa kyse sitten työntekijöistä, asiakkaista, toimittajista, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. ”Partner” sanalla haluamme korostaa tavoitettamme vahvoista ja pitkäaikaisista kumppanuuksista.

Strategiakaudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kesla on määritellyt kolme strategista teemaa, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja valintoja: rohkea uudistuminen, kannattava kasvu ja yhdessä menestyminen. Strategiaa toteutetaan jatkossakin kolmen liiketoiminta-alueen kautta: traktorivarusteet, auto- ja teollisuusnosturit sekä puunkorjuulaitteet.

Uudistumme rohkeasti

Kehitämme uusia työkoneita ja niihin liittyviä palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat menestyä kestävästi. Kasvatamme osaamistamme ja etsimme myös strategisia yhteistyökumppaneita. Lisäämme digitaalista kyvykkyyttämme ja hyödynnämme suunnitelmallisesti digitalisaatiota asiakasrajapinnassa ja organisaation sisäisissä prosesseissa sekä tuotteissa.

Kasvamme kannattavasti

Parannamme tuotantomme toimitusvarmuutta sekä investoinnein että strategisin yhteistyökumppanuuksin. Ylläpidämme ja kehitämme kannattavaa valituille asiakassegmenteille suunnattua tuoteportfoliota. Olemme vahvasti läsnä valituilla fokusmarkkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Olemme myös valmiita aktiiviseen rooliin toimialamme konsolidaatiossa.

Menestymme yhdessä

Toimintamme perustuu tyytyväisiin asiakkaisiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Teemme työtä yhdessä ja vastuullisesti asiakkaidemme menestyksen eteen. Kasvatamme organisaatiomme ja yhteistyöverkostomme osaamista mahdollistaen asiakkaidemme, meidän ja kumppaneidemme menestyksen.

Strategian kulmakivet ovat:

  • Kilpailukykyinen, asiakkaiden kehittyviä tarpeita palveleva tuote- ja palveluvalikoima.
  • Vahva myynti ja markkinointi paikallisten kumppaneiden kanssa.
  • Toimitusvarma, laadukas ja tehokas tuotanto yhdessä kumppanien kanssa.
  • Digitaalisuus ja vastuullisuus kasvun tukena.
  • Osaava ja yhdessä menestyvät Kesla-tiimi.