Kesla

Tilintarkastajat

Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisina tehtävinä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja, että yhtiön sisäinen valvonta toimii ohjeiden mukaisesti.

Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja hänen tehtävänsä päättyy valinnan jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5.3.2020 tilikauden 2020 tilintarkastajaksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. Tilintarkastuspalkkiot vuonna 2020 olivat 106 tuhatta euroa, joka sisältää 13 tuhatta euroa palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.