Kesla

Uutinen

Nimitystoimikunnan ehdotukset Kesla Oyj:n vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

05.02.2024 Pörssitiedotteet

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous valitsee hallitukseen kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen esitetään entisinä jäseninä jatkamaan Veli-Matti Kärkkäinen, Sonja London, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen, Vesa Tuomi ja Ari Virtanen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni Paajanen ovat Keslan osakkeenomistajia – kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja hallitukseen ehdotetuista henkilöistä löytyy yhtiön sijoittajasivuilta Yhtiökokous | Kesla
ja tämän tiedotteen liitteestä.


Hallituspalkkiota koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 35 000 euroa ja hallituksen jäsenille 17 500 euroa toimikaudelta, joka on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut kulut esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.


Tilintarkastusta koskeva ehdotus

Tilintarkastajaksi nimitystoimikunta esittää KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterCoopers Oy:tä päävastuullisena tilintarkastajana Riitta Ulvinen KHT. Nimitystoimikunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiona kohtuullinen korvaus laskua vastaan.


Nimitystoimikunta

Kesla Oyj:n nimitystoimikuntaan kuuluvat osakkeenomistajien edustajina Kare Kotiranta puheenjohtajana sekä jäseninä Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni Paajanen.

Keslan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2024 yhtiökokouskutsuun. Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Joensuussa tiistaina 2.4.2024. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä kutsulla myöhemmin.


Joensuu 5.2.2024

Kesla Oyj
Ilkka Miettinen
vt. toimitusjohtaja