Kesla

Uutinen

KESLA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.−30.6.2023

16.08.2023 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.−30.6.2023

 

Katsauksen raportointikaudet ovat Q2 eli 1.4.-30.6.2023 (vertailukausi 1.4.-30.6.2022 ) ja H1 eli 1.1.-30.6.2023 (vertailukausi 1.1.-30.6.2022). Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, ellei muuta mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Q2 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 23,2 % ja oli 14,8 milj. euroa (12,0).
 • Liiketulos parani ja oli 995 tuhatta euroa (-212).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 823 tuhatta euroa (-2 746).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,24 euroa (-0,06) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 13,3 milj. euroa (17,2).
 • Tilauskanta 30.6.2023 oli 28,8 milj. euroa (38,3).

H1 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 45,0 % ja oli 31,1 milj. euroa (21,5).
 • Liiketulos parani ja oli 1 598 tuhatta euroa (-808). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 545 tuhatta euroa (-6 144).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,36 euroa (-0,22) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 27,8 milj. euroa (32,0).

 

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

 

Kesla arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

 

Keskeiset tunnusluvut

 

Tuhatta euroa, ellei toisin mainita

1−6/2023

1−6/2022

Muutos, %

4-6/2023

4-6/2022

Muutos, %2

1−12/2022

Saadut tilaukset

27 840

32 040

-13,1 %

13 278

17 202

-22,8 %

55 270

Tilauskanta

28 795

38 301

-24,8 %

28 795

38 301

-24,8 %

37 038

Liikevaihto*

31 141

21 475

45,0 %

14 776

11 989

23,2 %

45 863

Liiketulos

1 598

-808

n/a

995

-212

n/a

-1 319

Liiketulos, %

5,1 %

-3,8 %

n/a

6,7 %

-1,8 %

n/a

-2,9 %

Kauden laaja tulos

1 230

-743

n/a

800

-208

n/a

-1 181

Tulos / osake, euroa **

0,36

-0,22

n/a

0,24

-0,06

n/a

-0,35

Sijoitetun pääoman tuotto, %

11,41 %

-5,91 %

n/a

14,54 %

-2,95 %

n/a

-4,88 %

Oman pääoman tuotto, %

19,06 %

-11,07 %

n/a

24,39 %

-6,49 %

n/a

-8,94 %

Liiketoiminnan rahavirta

3 545

-6 144

n/a

1 823

-2 746

n/a

-5 377

Bruttoinvestoinnit

201

964

-79,2 %

136

771

-82,4 %

3 811

Korollinen nettovelka

13 137

17 089

-23,1 %

13 137

17 089

-23,1 %

16 478

Nettovelkaantumisaste, %

97,17 %

134,27 %

n/a

97,17 %

134,27 %

n/a

134,07 %

Omavaraisuusaste, %

36,56 %

31,45 %

n/a

36,56 %

31,45 %

n/a

32,06 %

Henkilöstö keskimäärin

255 

251

1,6 %

259 

254

2,0 %

246

 

* Vertailukauden liikevaihto sisälsi 1,0 milj. euroa Venäjän kauppaa, mikä ajoittui tammi-helmikuulle.

**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille.

 

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

”Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen kasvatimme liikevaihtoa, joka oli Q2:lla 14,8 milj. euroa (12,0). Kasvaneen liikevaihdon taustalla olivat uudet asiakkuudet, parantunut toimituskyky ja hinnankorotukset.

 

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantuneisuuden saattaminen tavoitetasolle. Parantunut toimituskyky, tehokkaampi kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallinta paransivat liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos Q2:lla oli 995 tuhatta euroa (-212) ja rahavirta 1 823 tuhatta euroa ( -2 746).

 

Nettovelkaantuneisuus laski Q2:n aikana 116,5 %:sta 97,2 %:iin (134,0). Korollinen nettovelan määrä 30.6.2023 oli 13,1 milj. euroa (17,1), jossa laskua oli 23,1 %.

 

Tilausvirta jatkui Q2:lla hyvänä ja erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa sekä traktorivarusteissa. Saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta ollen 13,3 milj. euroa (17,2). Vaikka toimituskykyä pystyttiin parantamaan, toimitusaika pysyi pitkänä ja vaikutti tilausvirtaan. Viennin osuus liikevaihdosta kasvoi noin 10 % ja oli 66,9 %.

 

H1:n päättävä tilauskanta vertailukauteen nähden alemmalla tasolla 28,8 milj. euroa (38,3), mutta oli edelleen hyvä. Liikevaihto H1:lla oli 31,1 milj. euroa (21,5), jossa kasvua oli 45,0 %. Liikevaihto oli Keslan historian paras ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liiketulos oli 1 598 tuhatta euroa (-808) ja liiketoiminnan rahavirta 3 545 tuhatta euroa (-6 144).

 

H1:n aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet käännettyä liiketoiminnan suunnan oikeaksi. Jatkamme tätä yhteistyötä edelleen. Julkaisemme uuden strategian suunnitellusti Q3:n aikana.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Ei raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

 

25.10.2023  Liiketoimintakatsaus tammi−syyskuu 2023

 

Toimitusjohtaja Marko Pekkola on tavoitettavissa toimittajien kysymyksiä varten 16.8.2023 klo 9-10 numerossa 050 458 2935. Keslan puolivuosikatsauksesta ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta.

 

Joensuussa 16.8.2023

KESLA OYJ

Hallitus

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Marko Pekkola, puh. 050 458 2935

 

MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyaikaisen metsäteknologian ja materiaalinkäsittelyn johtava osaaja. Innovatiiviset, laadukkaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosikymmenten kokemuksella ja asiakasymmärryksellä, vastaten kovimpiinkin vaatimuksiin niin metsässä kuin sen ulkopuolellakin. Oli osaamisesi ja alustasi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat tarpeisiisi. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 45,9 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 61 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkilöä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch

 

Liite: Puolivuosikatsaus

https://youtu.be/1P9HJVSMeBw