Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2022-2024 yhtiön avainhenkilöille

14.03.2022 Pörssitiedotteet

KESLA OYJ                                   PÖRSSITIEDOTE 14.3.2022 klo 15.45

KESLA OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT SUORITEPERUSTEISESTA OSAKEPALKKIO-OHJELMASTA 2022–2024 YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE 
            

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt 14.3.2022 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (”osakeohjelma”) yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet sekä tarjota heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. 

Osakeohjelma sisältää kolmen vuoden ansaintajakson. Osakeohjelman ansaintajakso käsittää vuodet 2022–2024. Osakeohjelman mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämiin osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (TSR), liikevaihtoon ja ROI%:iin 2024 tilinpäätöksen hetkellä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan kesäkuussa 2025. 

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu yhtiön laajennettu johtoryhmä (8 henkilöä). Osakeohjelmaan kuuluvalla tulee olla voimassa oleva työ- tai toimisuhde yhtiössä. 

Hallitus päättää kunkin kohderyhmään kuuluvan avainhenkilön ansaintamahdollisuuden. Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 128 150 Kesla Oyj:n A-osaketta, joka vastaa 4 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta. Mahdollisesti ansaittu osakepalkkio on bruttopalkkio, josta tehdään ennakonpidätys, ja nettomääräinen palkkio maksetaan avainhenkilöille osakkeina. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. 

KESLA OYJ 
Hallitus 

LISÄTIETOJA:
Jouni Paajanen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 
+358 45 116 5343 
jouni.paajanen@kesla.com 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45,5 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.