Kesla

Uutinen

McCauley Wood Fuels luottaa kaluston valinnassa monipuolisuuteen, laatuun ja paikalliseen tukeen

04.09.2023 Hakkurit

McCauley Wood Fuels on puupolttoainetta toimittava yritys Leitrimin kreivikunnassa Luoteis-Irlannissa.

Yritys on toimittanut vuodesta 2012 lähtien kansallisen Wood Fuel Quality Assurance (WFQA) -sertifioinnin mukaisesta puupolttoainetta Irlannin luoteisille (North West) ja keskisille (Midlands) alueille. Asiakkaat vaihtelevat kotitalouksista suuriin kaupallisiin ja teollisiin toimijoihin.

 

McCauley Wood Fuels otti polttopuut maisemointiliiketoimintansa täydennykseksi vuonna 2007. Puupolttoaineiden tuotanto alkoi vuonna 2009, kun yritys osti pienen puuhakkurin, jolla pystyi tuottamaan biomassakattiloihin sopivaa haketta.

 

Vuonna 2011 toimintaa monipuolistettiin istuttamalla 30 prosenttia tilan maista koivulle ja lepälle, joista saadaan aikanaan puuraaka-ainetta.

 

Kävimme Leitrimin toimipisteessä ja puhuimme yrityksen johtajan Kenny McCauleyn kanssa kalustoinvestoinneista ja siitä, mitä he painottavat valitessaan toimittajaa.

 

McCauleyn liiketoiminta perustuu vahvasti alueen energiainfrastruktuuriin.

 

”Luoteis-Irlannissa ei ole kaasun jakeluverkkoa”, Kenny selittää. ”Sen puuttuminen haittaa energiaintensiivisten yritysten investointeja. Kehittämällä laadukkaan puupolttoaineen tarjontaa paikkaamme tätä puutetta ja edistämme alueen talouskehitystavoitteiden saavuttamista.”

 

McCauley Wood Fuelsin tuottamia puupolttoaineita käyttävät tyypillisesti prosessivoimalaitokset, maatalous, vapaa-ajankeskukset, sairaalat ja hoitokodit.

 

”Jotkut asiakkaistamme kertovat jopa 10 000 euron vuosittaisista säästöistä polttoainekustannuksissa ja 120–150 tonnia vuositasolla pienentyneistä hiilidioksidipäästöistä”, Kenny kertoo.

 

Puupolttoaineen osuuden kasvaessa yrityksen oli päivitettävä kalustonsa vastatakseen kasvavaan kysyntään ja varmistaakseen voivansa tuottaa halutun laatuista puupolttoainetta asiakkailleen.

 

”Vuoteen 2018 asti käytimme rumpuhakkuria. Pidimme siitä ja etsimme vastaava laitetta, joka mahdollistaisi kapasiteetin nostamisen ja laadukkaan lopputuotteen”, Kenny sanoo. ”Myös paikallisen edustajan tuki oli tärkeä kriteeri, kun valitsimme toimittajaa.”

 

Vaihtoehtoja tutkittuaan yritys päätyi valitsemaan Kesla C645T -puuhakkurin ja jatkeellisen 305T-nosturin yhdistelmän. Traktorin vetämälle alustalle rakennettu kokonaisuus saa käyttövoimansa traktorin voimanotosta.

 

Vuoteen 2019 asti McCauley Wood Fuelsin vuosituotanto oli 10 000 tonnia. Investointi uuteen Kesla-kalustoon on auttanut kasvattamaan kapasiteetin 40 000 tonniin vuodessa.

 

”Hakkuri on nyt käytössä viidettä kautta, ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen”, Kenny kertoo esitellessään konetta meille.

 

”Tutkimme muitakin vaihtoehtoja, mutta Kesla erottui joukosta siinä, että he olivat halukkaita kuuntelemaan meitä ja ottamaan selvää liiketoiminnastamme ja tarpeistamme. Tiesimme Keslan koneiden olevan laadukkaita, sillä olimme käyttäneet Kesla-nostureita jo vuosia ennen hakkurin ostamista.”

 

”Keslan koneiden laatu vaikutti merkittävästi lopulliseen päätökseemme. Tiesimme nostureiden perusteella, että koneet ovat erittäin kestäviä. Olimme varmoja, että näin olisi myös hakkurin kohdalla. Käytännön työ on osoittanut, että olimme oikeassa. Laadukkaan koneen ansiosta selviämme helposti kysyntäpiikeistä, jotka ovat tuttuja kaikille alalla toimiville.”

 

McCauley Wood Fuels palvelee monipuolista asiakaskuntaa, joten he tarvitsivat koneen, joka muuntuu nopeasti ja helposti erilaisten raaka-aine- ja lopputuotevaatimusten mukaan.

 

”Keslalla oltiin aidosti kiinnostuneita paitsi siitä, minkälaisen koneen tarvitsimme nyt, myös siitä, miltä liiketoiminta näyttäisi viiden vuoden kuluttua”, Kenny sanoo. ”He tuntuivat olevan yhtä kiinnostuneita liiketoimintamme tulevaisuuden näkymistä kuin me itse, mikä oli iso plussa.”

 

Kesla auttoi Kennyä ja McCauley Wood Fuelsin tiimiä määrittelemään koneelta vaadittavat ominaisuudet yrityksen tarpeiden mukaan. Kesla-hakkuri ja -nosturi päädyttiin integroimaan samalle alustalle.

 

”Saimme määritellä meille sopivan syöttösuunnan, ja sekä hakkuria että nosturia käytetään samalla KESLA proCHIPPER -ohjausjärjestelmällä, mikä helpottaa käyttäjän työtä”, Kenny selittää.

 

Monipuolisuus on sana, joka nousee jatkuvasti esiin keskustellessamme Kennyn kanssa heidän Kesla-koneestaan. Monipuolisuus tarkoittaa esimerkiksi seulojen vaihtamisen helppoutta ja mahdollisuutta suunnitella yksilöllisiä seuloja asiakkaiden erilaisten tarpeiden mukaan.

 

”Se on auttanut meitä lisäämään liiketoimintaa nykyisten asiakkaiden kanssa ja avannut uusia mahdollisuuksia”, Kenny sanoo.

 

Kustannukset ovat aina tärkeä tekijä uutta konetta hankittaessa. Kenny ja tiimi eivät tehneet päätöstä vain ostohinnan perusteella, vaan tarkastelivat asiaa laajemmasta näkökulmasta.

 

”Katsoimme tietenkin myös ostohintaa, mutta se oli vain yksi tekijä muiden, kuten ylläpitokustannusten, nopeuden ja huollon helppouden joukossa. Halusimme myös varmistaa, että koneella voisi tuottaa laadukasta haketta pitkälle tulevaisuuteen”, hän sanoo. ”Keslan koneessa esimerkiksi terien vaihto ja säätö sekä seulojen vaihto käyvät todella nopeasti verrattuna joihinkin muihin tarkastelemiimme vaihtoehtoihin.”

 

Tärkeää osaa näytteli myös paikallisen Kesla-jälleenmyyjän McCauley Wood Fuelsille tarjoama tuki. Tyronen kreivikunnassa sijaitseva Oakleaf Forestry ja Kenny olivat tehneet yhteistyötä jo ennen Kesla-hakkurin hankkimista.

 

”Joe Oakleaf Forestryltä on tukenut meitä hienosti”, Kenny kertoo. ”Jos konerikko sattuu lauantai-iltana, on tärkeää, että apua on saatavilla omasta maasta ja omalta aikavyöhykkeeltä. Ei tarvitse kuin lähettää teksti- tai WhatsApp-viesti tai vaikka soittaa lyhyelläkin varoitusajalla, niin voit olla varma, että osa on tilattu maanantaiaamuun mennessä ja perillä todennäköisesti jo seuraavana päivänä. Se on tällä alalla – varsinkin asiakkaille ja meille kriittisinä talvikuukausina – erittäin tärkeää.”

 

McCauley Wood Fuels on menestynyt viime vuosina erinomaisesti. Jatkuvan uuteen kalustoon ja mahdollisuuksiin panostamisen ansiosta tulevaisuus näyttää valoisalta.

 

Mitä tulee Kesla-kaluston käyttämiseen, Kenny on pannut merkille monia hyviä puolia.

 

”Pystymme tuottamaan huomattavasti suurempia määriä erittäin korkealaatuista haketta paljon lyhyemmässä ajassa kuin aikaisemmin. Keslalta ja heidän paikalliselta kumppaniltaan saamamme tuki varmistaa, että saamme tarvitsemamme osat silloin, kun niitä tarvitsemme. Siltäkin osin suhde toimii hyvin.”

 

”Mielestäni Kesla-kalusto antaa hyvän vastineen rahalle.”