Kesla

Article

KESLA INVESTOI TUOTANTOON

17.09.2020 Press releases

Kesla investoi tuotantoon

Kesla Oy on tehnyt tuotantoinvestointeja noin kahden vuoden ajanjaksolla 800 000 eurolla ja investoinnit jatkuvat edelleen. Investointeja on tehty kaikkiin kolmeen tuotantoyksikköön, Joensuuhun, Kesälahteen ja Ilomantsiin. Investointien tavoitteena on paitsi entistä parempi laatu myös tuotteiden lyhyemmät läpimenoajat tuotannossa.

Kesla valmistaa työkoneita – harvesterikouria, nostureita, kuormaimia, perävaunuja, hakkureita – joissa hitsaus pääasiallinen liittämismenetelmä ja siten erittäin ratkaiseva osa tuotteen laatua. Vuonna 2018 aloitetussa Kesla Oyj:n NOSTE-investointisuunnitelmassa hitsaus onkin yksi vahva investointikohde.

Vuoden 2018 loppupuolella Kesla Oyj hankki Ilomantsin tuotantoon EWM Titan XQ Puls Xnet -pulssihitsauskoneen, jossa on nettipohjainen hitsauksen laadunhallintajärjestelmä mukana. Joensuuhun ja Kesälahdelle puolestaan hankittiin seuraavana vuonna Kemppi X8 Weldeye -hitsausjärjestelmät.

- Molemmat järjestelmät kehittävät hitsauksen laadunhallintaa. Laite seuraa WPS:n eli hitsausohjeiden toteutumista. WPS-määrittelyt pohjautuvat joko menetelmäkokeisiin tai aikaisempaan pitkäaikaiseen kokemukseen. Itse laadunvalvonnassa kone hyödyntää WPS:n mukaisien hitsausparametrien toteutumista, joilla on vaikutusta hitsausmetallurgiaan. Hitsaajien välinen laatuvaihtelu on siten minimoitu. Tuloksena on tasalaatuinen, vahva hitsi, toteaa Kesla Oyj:n tuotantojohtaja Paavo Hopponen.

Viime vuosina hitsauksen kehittämiseen on panostettu myös prosessien kautta. Keslan Kesälahden ja Joensuun tehtailla on käytössä ISO 3834-2:n mukainen hitsaussertifikaatti. Ilomantsiin sertifikaattia on tarkoitus hakea 2021.

Hitsaus on pääasiallinen KESLA-tuotteiden liittämismenetelmä ja sen tärkeys näkyy myös investoinneissa.

Osavalmistusinvestointeja Ilomantsiin

Hitsauksen lisäksi investointien toinen tärkeä painopiste on osavalmistus, erityisesti sylinterit. Keslan itsevalmistamien sylintereiden osuus on noussut parin vuoden aikana 55 prosentista lähemmäksi 90 prosenttia. Osavalmistusinvestointeja onkin tehty Ilomantsiin, joka vastaa sylintereiden valmistuksesta. Esimerkkinä ovat noin vuosi sitten hankittu 4-akselinen työstökeskus Quaser MVP 154P pienempien sylinterikomponenttien valmistukseen ja uusi CNC-ohjattu sorvauskeskus Mazak Quick turn 350 MY 2000 U, jota palvelelee 6-akselinen sorvin palvelurobotti.

- Investoinnit ovat lisänneet valmistuksen automaatiotasoa, lisänneet tuotannon sujuvuutta ja parantaneet myös komponenttien laatua, erityisesti mittatarkkuutta, toteaa Hopponen.

Yksi suurimmista investoinneista oli Ilomantsiin hankittu Mazak Quick Turn-sorvauskeskus ja siihen liittyvä palvelurobotti, joiden ansiosta sylinterisorvauksen automaatiotaso nousi huomattavasti

Sylinterien korroosiokestävyyttä parantaa myös uusi monikammiopesukone, joka hyödyntää nanokeraamista konversiota. Käsittelyä täydentää uusi 2-komponenttimärkämaalausjärjestelmä.

- Nanokeraaminen konversio muodostaa oksidikerroksen, joka toimii myös erinomaisena tartuntapintana maalille ja vaikuttaa näin pintasuojan kestoon, kertoo Hopponen.

Nanokeraaminen konversio pulverimaalausjärjestelmän pohjakäsittelynä  on ollut käytössä Joensuun tehtaalla jo vuodesta 2014 ja järjestelmä on selkeästi vähentänyt tuotteiden korroosio-ongelmia.

Nanokeraamista konversiota on hyödynnetty Joensuun tehtaan pintakäsittelyssä jo vuodesta 2014 alkaen hyvin kokemuksin. Nyt sitä hyödynnetään myös komponenttivalmistuksessa Ilomantsissa. Kuvassa tuotantojohtaja Paavo Hopponen Joensuun pintakäsittelylinjalla.

Laatua ja nopeampaa läpimenoa

NOSTE-hankkeen kehittämistoimenpiteet jatkuvat näillä näkymin vuoteen 2023 saakka. Kärkenä ovat jatkossakin valmistuksen strategiset osa-alueet eli hitsaus ja osavalmistus. Hankkeen investoinnit tulevat näkymään asiakkaalle laadun parantumisena niin komponenttien kuin lopputuotteenkin osalta. Toki investoinneilla yhdessä muiden tuotannon kehittämistoimenpiteiden kanssa on suuri merkitys myös tuotteiden tehokkaampaan valmistukseen sekä lyhyempään toimitusaikaan. NOSTE-kehittämisohjelmaan liittyvien investointien arvo on noin kuusi miljoona euroa. ELY-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen kehittämisavustuksesta NOSTE-hankkeelle. Avustuksen kokonaisarvo on 1,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kesla Oyj
Simo Saastamoinen, toimitusjohtaja puh. 040 5609 310
Paavo Hopponen, tuotantojohtaja puh. 040 8211 898

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuosi 2020 on Keslan 60-vuotisjuhlavuosi. #yourlifetimematch.